Skip to main content

Malmö stad på EXPO REAL i Tyskland

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 10:25 CEST

För andra året presenteras Malmö stad på en av Europas största fastighets- och investeringsmässor, EXPO REAL i München.

Denna gång sker det tillsammans med Köpenhamn i ett gemensamt Öresundskoncept. Köpenhamn deltar bl a genom sitt marknadsföringsorgan Copenhagen Capacity och Malmö stad i en tidigare prövad konstellation - Näringslivskontoret, Fastighetskontoret och Stadsbyggandskontoret. Syftet med Malmö stads deltagande är att marknadsföra och locka till sig investeringar och företagsetableringar, men också att peka på Öresundsregionens speciella etablerings- och näringslivskvaliteter. Malmö stads presentation fokuseras särskilt på utbyggnadsområden som Västra hamnen, Hyllie centrum, men även Citytunnel och Malmö Innovation.

Mässan är näst efter MIPIM, Marché International des professionnels de L´Immobilier i Cannes, den största i Europa och har under de senaste åren expanderat kraftigt, vilket detta års upplaga av mässan bekräftar. Mässytan har utökats med 5.000 kvm från 33.000 kvm till 38.000 kvm som en följd av ökade krav från redan etablerade utställare men också nya.
Förra året drog mässan knappt 1.200 utställare från 25 olika länder med totalt 15.000 besökare på tre dagar. Mässan har två syften, dels att presentera internationella investeringsområden utanför Tyskland, dels ge en aktuell bild av fastighetssidan i Tyskland. Förutom utställ ningarna finns möjligheter att via seminarier och speciella Forumpresentationer penetrera olika affärsområden. I årets upplaga är hotellsidan tillsammans med den snabbt växande kommersiella fastighetsmarkanden i Kina de två fokusområdena.

I Öresundsregionens monter deltager förutom Malmö stad och Copenhagen Capacity följande parter: Drott, HeidelbergCement, Hur – Hovedstadens udviklingsråd, Midroc, NCC, Parkfast, Position Skåne, Skanska Öresund, Turning Torso, Vasakronan, Wihlborgs och Öre sund Network.


För ytterligare information kontakta:
Anders Englund, Näringslivskontoret, 070-6923535
Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, 040-343679