Skip to main content

Malmö stad på Rådhusplatsen i Köpenhamn under COP15

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:21 CET

Med ett fullmatat program och en utställning om Malmös klimatinsatser deltar Malmö stad på Rådhusplatsen och ”Hopenhagen LIVE” under COP15.

I Klimat Malmös paviljong får besökaren mellan den 7-18 december uppleva hur en stad kan bli klimatsmartare genom att anpassa själva staden, men också hur man som medborgare kan bli klimatsmartare. Malmös förvandling från industri- till kunskapsstad belyses utifrån fyra klimatarenor: Västra Hamnen, Sege Park, Augustenborg och Malmö Museer. Besökaren i paviljongen bjuds också på en rad aktiviteter som filmvisning, klimatexperiment med Malmö Museers pedagoger och föreläsningar (se bifogat program).

Klimat Malmö
Klimat Malmö är namnet på Malmö stads mötesplats på Rådhusplatsen, Köpenhamn, under COP15. Men det är också namnet på den satsning kring klimatfrågan som pågått i Malmö under hela 2009, dels med anledning av klimatkonferensen och Sveriges ordförandeskap i EU under hösten men dels också för att samla Malmös insatser på klimatområdet. Klimat Malmö är ett paraply för en rad klimataktiviteter som görs av olika aktörer i Malmö – kommunen, företag, föreningar. Läs mera på www.malmo.se/klimat

För mer info om utställningen på Rådhusplatsen och tillhörande program, kontakta:
Magnus Metz, Malmö Museer, tel 0733-924717.

Länkar
Klimat Malmö, www.malmo.se/klimat
Hopenhagen LIVE, www.hopenhagenlive.dk

Bilagor

Program för Klimat Malmö på Rådhusplatsen
Information om utställningen på Rådhusplatsen