Skip to main content

Malmö stad polisanmäler felaktig personalredovisning

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 15:00 CET

Malmö stad lämnar på tisdagen in en polisanmälan gällande Astars bristande personalredovisning. Foto© Malmö stad, Freddy Billqvist

Malmö stad polisanmäler bristerna i utbildningsbolaget Astars personalredovisning för Sfi-utbildning till kommunen.

-De allvarliga brister som framkommit gällande Astars agerande är av sådan art att vi beslutat polisanmäla, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Via förvaltningens juridiska ombud pågår en granskning av Astars verksamhet för att utreda omfattningen av bristerna. Resultatet av granskningen bildar underlag för Malmö stads fortsatta agerande.

-Samtidigt arbetar vi på förvaltningen med fullt fokus med en rad åtgärder för att säkerställa de berörda elevernas rätt att fullgöra sin utbildning, säger Lars Rehnberg.

Förvaltningen genomför även en omgående översyn av såväl organisation, roller och rutiner i hantering av upphandlad verksamhet i syfte att samordna och förstärka uppföljning och tillsyn.

Fakta: Malmö stad har upphandlat Sfi-utbildningar av fem externa anordnare; Astar, Alpha CE, Hermods, Miroi och Iris Hadar. I avtalen kräver kommunen bland annat att företagen ska ha en viss andel behöriga lärare med lärarlegitimation och 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Företagen ska varje månad redovisa personallistor till Malmö stad för att styrka att de lever upp till avtalet

För ytterligare information, kontakta förvaltningsdirektör Lars Rehnberg: 076 - 607 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör; 070-844 76 87

.