Skip to main content

Malmö stad polisanmäler Hermods och kräver 4,7 miljoner

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:00 CEST

Malmö stad polisanmäler brister i utbildningsföretaget Hermods personalredovisning som misstänkt bedrägeri. Samtidigt begär kommunen tillbaka minst 4,7 miljoner kronor för ersättning som utgått efter felaktig fakturering.

Hermods, ett dotterbolag i utbildningskoncernen AcadeMedia, har avtal med Malmö stad om utbildning i svenska för invandrare. Av polisanmälan framgår att Hermods i augusti, september och oktober förra året fakturerat kommunen för betydligt fler lärare än de i verkligheten haft i undervisningen. Felfaktureringen uppgår till minst 4,7 miljoner.

-Vi har begärt ut rättade personallistor för hela avtalsperioden. Trots påstötningar har vi endast fått listor för tre månader. Av dessa framkommer uppenbara oriktiga faktureringar. Vi misstänker att denna hantering satts i system och är minst lika omfattande för andra ännu inte redovisade månader, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

Samtidigt som polisanmälan lämnats in, har Malmö stad i en s k rättelseanmaning, krävt tillbaka minst de 4,7 miljoner kronor som felfakturerats. Kravet riktas mot AcadeMedia som medgett oegentligheter i redovisningen från dotterbolaget Hermods i Malmö och uttalat att ”detta pågått under lång tid och att chefer på olika nivåer varit medvetna om detta”.

-Det som skett är ytterst allvarligt, inte bara i att dessa leverantörer medvetet och systematiskt ägnat sig åt dessa oegentligheter – utan även att de sviker elevernas rätt till en kvalitativ utbildning, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

Malmö stad har sedan tidigare även polisanmält Astar för liknande bedrägeri med personalredovisning och kräver minst 7,6 miljoner kronor för fem, konstaterade, felfakturerade månader. Granskning pågår och även i det fallet misstänker kommunen att felaktigheterna är större än hittills avslöjat.

Samtidigt granskas redovisningarna från de övriga tre företag som Malmö stad upphandlat sfi av; Alpha CE, Miroi och Iris Hadar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har efter avslöjandena beslutat att stoppa en planerad ny upphandling av sfi. Från 1 augusti tas de cirka 1 900 eleverna över till undervisning i Malmö stads egen regi.

Fakta: Malmö stad har upphandlat Sfi-utbildningar av fem externa anordnare; Astar, Alpha CE, Hermods, Miroi och Iris Hadar. I avtalen kräver kommunen bland annat att företagen ska ha en viss andel behöriga lärare med lärarlegitimation och 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Företagen ska varje månad redovisa personallistor till Malmö stad för att styrka att de lever upp till avtalet.

För mer information kontakta förvaltningsdirektör Lars Rehnberg: 0766 - 07 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör: 0708 - 44 76 87