Skip to main content

Malmö stad säljer mark i Bara till Svedala kommun

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 11:13 CET

Fastigheten som Malmö stad nu säljer delar av till Svedala kommun ligger söder om Malmövägen i Bara.

Malmö stad säljer ett drygt 40 hektar stort markområde längs med Malmövägen i Bara till Svedala kommun för 25 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att ge Svedala kommun möjligheter att utveckla Bara tätort.

Malmö stads tekniska nämnd godkände idag försäljning av delar av fastigheten Svedala Värby 61:1 efter önskemål från Svedala kommun om att få förvärva delar av Malmö stads markinnehav i grannkommunen.

– Vi säljer marken för att ge Svedala kommun möjlighet att utveckla Bara söder om Malmövägen. Malmö stad har själv inte för avsikt att exploatera mark i Svedala och bostäder behövs i alla kommuner, säger Monica Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör.

Markområdet som Svedala kommun önskat för utveckling av Bara tätort är beläget direkt söder om väg 841, Malmövägen i Bara. Det omfattar 40,4 hektar, varav cirka 36 hektar i dagsläget utgörs av åkermark och resterande yta i huvudsak av allmän väg. Marken har tillhört Malmö stad sedan 1970, då stora delar av godset Torup med Bokskogen förvärvades som rekreationsområde för Malmöborna.

– Även om Bara ligger utanför Malmös kommungräns är byn en viktig pendlingsort för många som arbetar i Malmö. Jag gläds åt att samhället utvecklas och växer. Beslutet att sälja tomten till Svedala kommun gör att vi stärker framväxten av en av landets hetaste arbetsmarknadsregioner ytterligare, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

Köpeskillingen om 25 miljoner kronor har fastställts genom en av fastighetskontoret i Malmö stad genomförd värdering av marken.

Malmö stad har tidigare sålt mark i området. Under 1980-talet styckades ett antal mindre fastigheter av och såldes. År 2005 såldes en större del av fastigheten Svedala Värby 61:1 tillsammans med delar av Torup 1:1 och fastigheten Svedala Värby 61:406 till PGA National Sweden AB, vars syfte var att anlägga golfbanor på platsen.

Kontakt

Monica Johansson, tf fastighetsdirektör, Malmö stad, 0709-34 19 16, monica.s.johansson@malmo.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, 040-34 10 16, andreas.schonstrom@malmo.se