Skip to main content

Malmö stad: Sociala organisationer får bättre chans att etablera sig

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 17:22 CEST

Organisationer och föreningar inom det sociala området ska få en bättre möjlighet att etablera
sig och växa. Därför har sociala resursnämnden beslutat att avsätta 1 miljon kronor till bidrag som föreningarna kan söka för att utveckla sin verksamhet.

Varje år fördelar sociala resursnämnden 17 miljoner kronor i bidrag till cirka 80 organisationer inom det sociala området. Nya organisationer har kunnat få ett begränsat bidrag för att komma igång. 
 - Det känns väldigt bra att vi nu kan ge föreningarna en möjlighet att utveckla sin verksamhet genom att söka ett engångsbidrag på högst 100 000 kronor, säger Carina Nilsson (s), vård- och omsorgskommunalråd och ordförande i sociala resursnämnden.

En förutsättning för att få bidraget är att föreningarna redovisar hur pengarna ska användas och hur aktiviteterna ska följas upp. Sista dag att söka bidraget är 15 september 2013.

Kompetenscentrum för våld i nära relation

Sociala resursnämnden har också beslutat att inrätta ett kompetenscentrum för våld i nära relation nästa år. Flera kommuner i Skåne har visat intresse för att delta. Länsstyrelsen har anslagit medel och Sociala resursförvaltningen har utrett frågan. Malmö stad kommer att inrätta kompetenscenrumet även om kommunerna väljer att inte gå med.

- Genom att inrätta ett kompetenscentrum kan vi utveckla det förebyggande arbetet och öka kunskapen hos personal som möter utsatta eller förrövare, säger Carina Nilsson.

Mer information:

Carina Nilsson 040-34 12 61.

malmo.se/organisationsbidrag