Skip to main content

Malmö stad startar Företagslots

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 15:15 CEST

Den 3 september 2012 startar Malmö stad en Företagslots. Företagslotsen ska hjälpa näringslivet att mer effektivt få svar på sina frågor till kommunen. Med hjälp av Malmö stads Företagslots ska företagare och entreprenörer enklare kunna etablera, starta eller utveckla verksamheter i Malmö.

Målet med Företagslotsen är att höja kvaliteten på kommunens näringslivstjänster och minska bördan för företagarna. Företagslotsen ska arbeta aktivt för att ge bästa möjliga service, förenkla processer och på sikt korta handläggningstiderna för företagsärenden. Alla typer av frågor som rör företagande i Malmö stad ska komma in via lotsen.

Företagslotsen ska bemannas av personal från näringslivskontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, tillståndsenheten på sociala resursförvaltningen samt miljöförvaltningen.

Företagslotsen ska även samordna ärenden internt och förmedla information mellan berörda förvaltningar. Man ska också arbeta för att driva på processer för snabbare handläggning och beslut.

Företagslotsen öppnar måndagen den 3 september 2012:
Öppettider: måndag till torsdag 08.30-12.30
Telefon: 040-34 30 00
Mail: foretagslots@malmo.se
Web: www.malmobusiness.com

FAKTA Företagslots
Företagslotsar finns idag på många håll i landet och är ett vedertaget begrepp. Företagslotsen är en servicefunktion som underlättar kommunikationen med företagare genom att erbjuda en kontaktväg in i kommunen. Lotsen sammanför de olika förvaltningarna och har företagarens behov i fokus.