Skip to main content

Malmö stad stödjer internationella kvinnokonferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 med 3,5 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Malmö stad står nästa sommar värd för den internationella konferensen ”Nordiskt Forum Malmö 2014” – new action on women´s rights” som förväntas locka 15 000 deltagare. Det är den största kvinnokonferensen sedan Åbo 1994. Nu går Malmö stad också in med 3,5 miljoner kronor för genomförandet och för att uppmärksamma arbetet för jämställdhet. 

På konferensen ska man arbeta med att förverkliga plattformen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995: ”Platform for action”. Målet är att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla rättigheter i Norden, Europa och internationellt.

Konferensen som hålls 12-15 juni nästa år arrangeras bland annat av Sveriges Kvinnolobby, en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse med 35 medlemsorganisationer som alla arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.  

– Det är fantastiskt roligt att Malmö, som ligger i framkant gällande jämställdhet, blir staden där nya jämställdhetspolitiska mål och strategier ser dagens ljus. För oss är det viktigt att underlätta för ett brett deltagande i Nordiskt Forum och därför avsätter vi också resurser för att möjliggöra för Malmö stads anställda att medverka. Vi kommer att delta i konferensen med våra erfarenheter och samtidigt är det en utmärkt möjlighet för oss att lära av andra goda exempel och erfarenheter, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

– Vi är stolta över att få välkomna förkämpar för jämställdhet från hela världen till Malmö för att utbyta erfarenheter och ta nya steg framåt för kvinnors rättigheter lokalt och globalt. Vi ser naturligtvis också fram emot att själva delta i konferensen, både för att visa upp Malmös stads eget ambitiösa arbete på området, och för möjligheten att lära av andra och förhoppningsvis ytterligare kunna stärka jämställdhetsarbetet här, säger Sofia Hedén (S), kommunstyrelseledamot.

– Malmö kommer vara platsen där framtidens jämställdhetspolitiska utmaningar och möjligheter diskuteras. Detta kommer att sätta fokus, stimulera och utmana Malmös arbete med jämställdhetsfrågor, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

Kontaktpersoner

Martina Nilsson, 040-34 10 17

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 34)