Skip to main content

Malmö stad storsatsar på smarta lösningar för Malmöborna

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 10:01 CEST

Foto: © Drago Prvulovic / MalmöBild

När Post- och telestyrelsens (PST) senaste statistik för stadsnät kom ut framgick det att Malmö stad uppnått målen i den nationella bredbandsstrategin om att 95 % av stadens invånare ska ha tillgång till bredband på en hastighet av minst 100 Mbit/sekund.

-Resultatet 95 % har vi uppnått genom flera års träget arbete. Nu när vi har nått målet i den nationella bredbandsstrategin om 95 % 100 Mbit-tillgång satsar vi på att nå 100 %. Oavsett var man bor eller verkar i Malmö stad bör det finnas tillgång till snabb och säker uppkoppling, säger Ulf Linderoth, IT-strateg i Malmö stad. Cirka 90 % av hushållen har idag tillgång till fiberbredband som även framtidssäkrar anslutningen och möjliggör ännu högre hastigheter, tillägger Ulf Linderoth.

IoT-plattform etableras i Malmö stad

Som en del i denna satsning finns även Malmö stads öppna wifi (City of Malmo) i staden i anslutning till kommunala verksamheter. Syftet är bland annat att stärka demokratin genom att minska det digitala utanförskapet.

Nu byggs en plattform som möjliggör uppkoppling av olika typer av sensorer, exempelvis för vattennivåmätning, som kan installeras efter tillstånd nästan var och på vad som helst, det finns få begränsningar för vad som kan kopplas upp i Malmö.

- Med digitaliseringens påverkan genom allt fler uppkopplade och sammankopplade saker har kraven på den digitala infrastrukturen förändrats, men framförallt omdefinierar den digital infrastruktur och gör att begreppet breddas. Samtidigt som vi har nått de nu gällande målen i bredbandsstrategin satsar Malmö stad på att bygga upp infrastrukturen för sakernas internet, Internet of Things som förkortas IoT. IT-organisationen i Malmö stad har byggt upp plattformen, nu behöver vi tillsammans med stadens verksamheter fylla den med innehåll. Här finns inga begränsningar, vi kan sätta sensorer på vad som helst – växter, trafikmärken, livbojar, skolbussar, på ställen där vi på olika sätt kan samla in information som skapar värde för Malmöborna. Samtidigt har vi hela tiden invånarnas integritet i fokus när vi hanterar sådana mängder information, fortsätter Ulf Linderoth.

Kontakt:

Ulf Linderoth, IT-strateg, tel 0709-341728 e-post: Ulf.Linderoth@malmo.se

Josefin Levander, kommunikatör, tel 0709-489425 e-post: josefin.levander@malmo.se