Skip to main content

Malmö stad tar fram kommunala riktlinjer för trygghetsbostäder

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

För att kunna ansöka om trygghetsboende i Malmö stad ska man vara över 70 år och ha ett behov av service- eller hemtjänstinsatser och känna otrygghet i det egna boendet. Trygghetsbostäderna är tänkta att erbjuda äldre Malmöbor tillfällen för sociala kontakter, möten och gemenskap. I anslutning till trygghetsbostäderna ska det därför finnas en träffpunktslokal för sociala aktiviteter och gemensamma måltider. Den träffpunkten ska även vara öppen för andra som bor i närområdet. Kommunens personal ska i samverkan med hyresgästerna arbeta med att erbjuda meningsfull vardag för de äldre.  Trygghetsbostäderna ska upplåtas som hyresrätter och förmedlas genom Malmö stads bostadsförmedling BoPlats Syd.

– I Malmö ser vi ett behov av flera alternativa boenden för äldre som till exempel trygghetsbostäder och seniorbostäder. Kommunen har redan påbörjat ett stort samarbete med MKB, privata fastighetsägare och stiftelser i syfte att stimulera till fler tillgängliga lägenheter och boenden anpassade efter äldres behov och önskningar. Havsuttern är ett utmärkt exempel på den här typen av boendet och vi vill se flera sådana i framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 18)