Skip to main content

Malmö stad tar nya tag för att förbättra den offentliga upphandlingen och för att få fler i arbete

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Malmö stad har som ambition att bli ännu bättre på att leverera hållbara lösningar på det sociala området. Det handlar bland annat om att underlätta för vissa kategorier att komma in på arbetsmarknaden, så som ungdomar, långtidsarbetslösa och funktionshindrade, men också att verka för en jämn könsfördelning. Ett verktyg är Vita jobb-modellen som innebär att företag är skyldiga att ge de anställda ersättningar motsvarande svenska kollektivavtal och att tillämpa avtalens sociala villkor. Man har också en skyldighet att kontrollera att de egna underleverantörerna uppfyller villkoren. Kontrakten som företagen tecknar innebär även ett förbud mot svartjobb.

Malmö stad har också utrett möjligheten att förhindra upphandling av tjänster från företag som har koppling till så kallade skatteparadis. Utredningen visar att rättsläget är oklart eftersom det inte prövats om det går att utesluta sådana företag från att lämna anbud. Malmö stad vill därför gå vidare och undersöka möjligheten att antingen tillämpa offentlighetsprincipen för skattefinansierad verksamhet i välfärdssektorn, eller ställa krav på ekonomisk insyn för att undvika upphandling av företag med kopplingar till så kallade skatteparadis i de särskilda kontraktsvillkoren.  

En pilotstudie där man följer de här villkoren i olika upphandlingar ska nu påbörjas och prövas under ett år.

– Nu kan Malmö som första kommun i landet ta ett rejält kliv framåt i vår strävan att premiera det sunda näringslivet. Genom att ställa sociala villkor i vår upphandling gör vi just detta, villkor för att skapa jobb och lärlingsplatser för arbetslösa, krav på kollektivavtalsenliga villkor samt krav på offentlighetsprincip om vart företag placerar sina vinster. Vi vill att skattebetalarnas pengar ska användas till mer än lägsta pris, de ska användas till jobb och motverka lönedumpning och skatteflykt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

– Vi fick Miljöstyrningsrådet pris för bästa hållbara upphandlare 2012. Nu fortsätter vi att utveckla vår upphandling och skapar förutsättningar för inköp som tar större social hänsyn. Vi vill motverka den svarta ekonomin och prövar möjligheterna att motverka skatteflykt i så kallade skatteparadis. Kommunen kan inte ta hela ansvaret, mycket vilar på regeringen och ny lagstiftning. Men att inte göra något vore moraliskt förkastligt, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Det är viktigt att visa en politisk vilja och testa de juridiska gränserna inom upphandlingen för att uppnå syftet att varenda skattekrona ska gå till välfärden och inte försvinna i vinster till så kallade skatteparadis. Det är också viktigt att kommunen inte handlar med företag som inte har schyssta arbetsvillkor för de anställda. Skattepengar ska inte gå till oseriösa företag. Vita jobb-modellen är en väg för att uppnå det, säger Anders Skans (V), gruppledare.

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 040-34 10 16

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 5)