Skip to main content

Malmö stad tar över ansvaret för badplatsservice i väntan på att upphandling vinner laga kraft

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2016 08:12 CEST

Inför badsäsongen 2016 genomförde Malmö stad en upphandling av badplatsservice på fem stränder. Uppdraget gäller för perioden 15 maj – 15 september och omfattar badvärdar, strandvärdar och tillsyn av följande stränder:

  • Scaniabadet
  • Sundspromenaden
  • Ribersborg
  • Sibbarp
  • Klagshamn

Upphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten och det finns därför stor risk att dess dom inte kommer att vinna laga kraft innan badsäsongen börjar, vilket är djupt olyckligt.

- Närheten till havet är en viktig del i Malmö stads identitet och vi vill att alla, invånare som turister, ska känna sig välkomna och trygga på rena, bemannade stränder. För att kunna leva upp till detta har Malmö stad beslutat att anställa egna strandvärdar och, tills vidare, ansvara för badplatsservicen i egen regi till dess att förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft, konstaterar Ulrica Lundman, enhetschef på kommunteknik.

För ytterligare information kontakta Ulrica Lundman, enhetschef på kommunteknik (serviceförvaltningen), telefon 040-34 16 76.

Detta pressmeddelande är utskickat av Thobias Ligneman, kommunikatör på serviceförvaltningen, 0709-84 11 21.