Skip to main content

Malmö stad utökar stödet till unga

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 13:10 CEST

Den 20 september startar Plattform Malmö, en ny öppen samtalsmottagning för ungdomar mellan 12 och 21 år och deras familjer. Servicen är kostnadsfri och det går att vara anonym.

Satsningen ingår som en del av Malmö stads tidiga insatser för ungdomar, mot kriminalitet och droger.

En nyhet är ett familjebehandlingsteam på fyra personer som arbetar med lösningar. De hjälper unga och deras föräldrar att bena ut sina bekymmer och komma vidare genom att hitta det som fungerar och bygga vidare på det. Det kan handla om relationssvårigheter i familjen eller med kompisar, skolan, depressioner eller oro.

Plattform Malmö, som ligger centralt på Djäknegatan 16, välkomnar sökande från hela Malmö. Den som vänder sig till mottagningen kan välja att komma ensam eller tillsammans med sitt barn respektive föräldrar.

- Tanken med Plattform Malmö är att under ett tak hitta lösningar på både små och stora svårigheter utifrån den unges och familjens unika behov. Det ska vara lätt att söka och gå snabbt att få hjälp, säger enhetschefen Gaby Wallström på Sociala resursförvaltningen.

- Plattform Malmö är ett komplement till den service som ges i stadsdelarna. Vi ökar tillgängligheten ytterligare för Malmös unga och skapar en plattform för att de ska kunna komma in i samhället på ett bra sätt. Det handlar om att skapa ett bra och tryggare Malmö.

Andra verksamheter som flyttar in på samma adress är Socialarbetare för Ungdomar, Ungdomstjänst, familjebehandlingen MST och Stödcentrum som hjälper brottsutsatta i alla åldrar och erbjuder medling för unga gärningspersoner. Till Plattform Malmö knyts också två tjänster som ska arbeta offensivt mot droger i samarbete med Länsstyrelsen.

För mer information kontakta:

Gaby Wallström, enhetschef, Sociala resursförvaltningen. Mobil: 0703- 40 56 56
Kerstin Gossé, informatör, Sociala resursförvaltningen. Mobil: 0766-26 96 67

Se även malmo.se/plattformmalmo