Skip to main content

Malmö stad vill bli ordförande i Eurocities Miljöforum

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:50 CEST

Malmö 2010 10 18

Malmö stad kandiderar till ordförandeposten i Eurocities Miljöforum, som är ett av organisationen Eurocities verksamhetsområden. Syftet med organisationen är att påverka EU:s olika institutioner att i större utsträckning utveckla och förbättra villkoren för befolkningen i Europas storstäder.
Eurocities är dessutom en plattform för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstäderna.

Malmö stad har de senaste två åren haft rollen som vice ordförande i miljöforumet, men ansöker alltså nu om att bli ordförande. Som ordförande kan Malmö stad påverka forumets inriktningar och knyta viktiga europeiska kontakter. Ett ordförandeskap innebär också att Malmö stad kan dra nytta av andra städers kunskaper inom miljöområdet, samtidigt som man får möjlighet att sprida sina egna goda erfarenheter. Det bidrar till att stärka stadens hållbarhetsprofil i Europa ytterligare.  

– Miljöområdet är ett av Malmö stads prioriterade områden för att skapa en långsiktigt hållbar stad. Som ordförande i Eurocities Miljöforum får vi en möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter som kan bidra till ännu bättre lösningar inom hållbar stadsutveckling, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02
Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06