Skip to main content

Malmö stad vill ha svar av G4S

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:15 CEST

Säkerhetsföretaget G4S:s verksamhet på det ockuperade Västbanken riskerar att ge negativ uppmärksamhet åt Malmö stad. Det befarar kommunstyrelsen som i ett brev till företagets svenska VD vill ha svar på hur man ser på detta.

Det är i samband med att Malmö stad genomför en översyn av upphandlingsorganisationen och tar fram en ny upphandlingspolicy som frågor kring varor och tjänster med koppling till ockuperade områden dykt upp.

Därför vill man nu att säkerhetsföretaget G4S, som Malmö stad har avtal med, besvarar ett antal frågor. Man vill bland annat ha svar på hur företaget arbetar med mänskliga rättigheter och hur man ska bemöta den kritik som riktats mot företaget.   

– När vi nu gör översynen är det bra om vi får det här klargjort, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö har ett erkänt arbete kring etiska och mänskliga rättighetsfrågor, särskilt när det gäller våra relationer med de företag vi arbetar med. Att vi nu ställer frågor till svenska G4S kring hur de bemöter Malmöbornas kritik mot den globala koncernens uppdrag på ockuperad mark är inte något märkligt. Vi har tidigare ställt frågor kring Kina vid tillverkning av gatsten, vi undersöker förhållanden i produktion av elektronisk utrustning världen över, och vi ställer krav på förbud mot barnarbete på produkter från andra länder, det är självklarheter för oss, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– För mig är det en självklarhet att Malmö kommun inte ska medverka till och använda skattepengar för att betala verksamhet som kränker de mänskliga rättigheterna. Jag välkomnar Malmöbornas engagemang i denna fråga och tycker att det är en viktig skrivelse som KS beslutar om i dag, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Hanna Thomé, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 19)