Skip to main content

Malmö stads befolkning ökar för 26:e året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:44 CET

Malmö 2011 02 02

Malmö fortsätter att öka sin befolkning. Vid 2010 års slut slutade räkningen på 298 800 Malmöbor. Definitiva siffror för befolkningsutvecklingen redovisas den 18 februari av Statistiska Centralbyrån, men preliminära siffror från stadskontoret visar att Malmös befolkning ökade med 4 900-5 400 personer under 2010.

Antalet nyfödda ökade kraftigt i Malmö under 2010, vilket indikerar en fortsatt babyboom. Gruppen 1-5-åringar har under år 2010 ökat med drygt 1 100 barn eller med 6 procent. Åldersgruppen 1-5 år har ökat i samtliga stadsdelar.

31 procent, eller ca 91 000 av Malmöborna, är födda i utlandet. Ökningstakten är lägre än under år 2009 men ligger på samma nivå som genomsnittet under den senaste femårsperioden.

Fram till och med november 2010 har ett mycket stort antal bostäder börjat byggas, cirka 2 000. Detta är en kraftig ökning, framförallt jämfört med de låga nivåerna av byggande för de senaste tre åren, som tillsammans uppgick till 1911 bostäder.

– Malmös befolkning ökar för 26:e året i rad, vilket är otroligt roligt. Det visar också att staden har en fantastisk attraktionskraft som vi ska ta vara på. Samtidigt ställer den stora befolkningsökningen höga krav på förskole-utbyggnaden och bostadsmarknaden, och det är något som vi ständigt måste arbeta med att tillgodose, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.   

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 12)