Skip to main content

Malmö stads kulturstipendiater 2013 utsedda

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 15:42 CEST

Idag utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier kommer att delas ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier.

Malmö stads kulturstipendier delas ut till personer för konstnärlig utveckling och värdefulla insatser i Malmös kulturliv.  Sammanlagt delas 12 stipendier om vardera 35.000 kronor ut. 

Utdelningen sker vid en ceremoni i Malmös Rådhus torsdagen den 30 maj kl 11.00. Ceremonin invigs av Kent Andersson, ordförande i Malmö kommunfullmäktige.  Varmt välkomna!

STIPENDIER FÖR KONSTNÄRLIG UTVECKLING

Stipendier för konstnärlig utveckling tilldelas personer som har avslutat sin konstnärliga yrkesutbildning och har påbörjat en professionell etablering inom det konstnärliga området.

 • Karin Granstad - Konst och design
 • Agnes Östergren - Konst och design
 • Fabio de la Rocha Passos Pinheiro - Konst
 • Jenny Ekdal - Design
 • Hanna Sköld Nilsson - Film
 • Gabriel Hermansson -Musik
 • Jenny Nilsson - Musik
 • Louisa Lyne - Musik
 • Sara Tuss Efrik - Litteratur
 • Sarah Kläpp - Serier

STIPENDIER FÖR VÄRDEFULLA INSATSER (nominerade)

Dessa stipendier riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning , de utses efter nominering som kan lämnas av privatperson, organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö.

 • Lennart Ström - filmproducent.
 • Nina Jemth - skådespelare, regissör och dramatiker. 


För mer information, kontakta:

 • Daniel Sestrajcic, ordförande i Kulturnämnden, tel: 076-851 91 10
 • Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen, tel: 076-634 29 27
 • Linda Kapusta, informatör, Kulturförvaltningen, tel: 040-34 48 57
 • Ria Åkesson, assistent/registrator, Kulturförvaltningen, tel: 040-34 48 50, ria.akesson@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument