Skip to main content

MALMÖ STADS MÅNGFALDS OCH INTEGRATIONSPRIS FÖR ÅR 2009

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:38 CET

Ceremoni för prisutdelning äger rum vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2009 kl. 13.00 i rådhuset.

Malmö stad har instiftat två integrationspriser för att uppmärksamma och belöna goda exempel i arbetet för en integrerad stad, dvs. en stad där alla är behövda, respekterade och trygga. Insatsen/insatserna ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Viktiga kriterier vid juryns bedömning är att insatsen ska bidra till att:

  • öka tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund,
  • främja malmöbors möjligheter att ta aktiv del i arbets- och samhällsliv,
  • skapa förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan människor av olika ursprung,
  • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism,
  • öka kunskapen om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter.

Pris utdelas till två kategorier pristagare:

Pris nr 1 - 30 000 kronor till en enskild person, grupp, förening, institution eller annan som engagerar sig och kan visa ett gott exempel på arbete för integration, jämställdhet och goda etniska relationer i Malmö.

Pris nr 2 - 30 000 kronor till en kommunal verksamhet som kan visa ett gott exempel på att utveckla integration och mångfald.

OBS: Pressen kan träffa alla pristagare i rådhuset den 17 december 2009 kl. 12.30 eller direkt efter prisutdelningen.

För mer information kontakta:

Andreas Konstantinides
tel. 040-34 34 63, e-mail: andreas.konstantinides@malmo.se el.
Patrik Odhelius
tel. 040-34 40 66, e-mail: patrik.odhelius@malmo.se