Skip to main content

Malmö stadsarkiv flyttar till Möllevången

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2012 17:56 CET

Stadsarkivet i Malmö får ny adress från och med 2014. Det är före detta tidningen  Arbetets lokaler som blir stadsarkiv med publika ytor ut mot Bergsgatan på Möllevången.

Ett av besluten som fattades på årets första kulturnämnd var bland annat om Malmö stadsarkivs framtida lokaler.  Stadsarkivet kommer att flytta från Isbergs gata i Västra hamnen till fastigheten Dimman 11 på Bergsgatan 20.

Genom flytten kommer Stadsarkivets verksamhet att lämna sina lokaler i Västra hamnen och de magasinsutrymmen som de har i det så kallade Centralmagasinet. På Bergsgatan samlas allt i helt nyrenoverade lokaler. Inflyttningen är planerad till början av 2014.

- Att placera Stadsarkivet på Möllevången ger stora möjligheter för verksamheten. Stadsarkivet kommer att kunna sprida kunskap om Malmös historia genom nå andra grupper Malmöbor än de som redan besöker arkivet idag. Vi hoppas genom detta att kunna öppna upp arkivet för fler. De publika ytorna som skapas kommer att exponera verksamheten på ett utmärkt sätt., säger kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic.

I gamla Arbetet-huset på Bergsgatan har Profi Förvaltning AB, genom sitt dotterbolag Fastighets AB Dimman, tagit fram ett lokalförslag som innebär en nybyggd magasinsdel längs med Friisgatan och publika och administrativa ytor, i befintlig byggnad, mot Bergsgatan.

Kulturdirektör Elisabeth Lundgren är positiv till flytten:
-  Vi tror att Stadsarkivet blir ett bra komplement till det redan befintliga utbud av kultur som finns i området som till exempel Kulturhuset Mazetti, Malmö Konsthall och Folkets Park. Att det dessutom nu blir en biograf i samma kvarter, gör att hela området kommer till att få ännu mer central betydelse och fler besökare. 

 Bakgrund till flytten

På grund av stora förändringar som skett i Västra hamnen sedan Stadsarkivet lokaliserades där i början av 1990-talet, har kulturförvaltningen tittat på olika lokallösningar då  nuvarande hyreskontrakt går ut 2014. Från aha varit ett industriområde är Västra hamnen idag ett område med en av Malmös högsta hyresnivåer. Magasinsutrymmen har haft översvämning vid något tillfälle och detta gör att lokalerna inte är direkt lämpliga som arkivmagasin. 

Kontakt: Ordförande Malmö kulturnämnd, Daniel Sestrajcic (V), 0768-519 110; förste vice ordförande Marcelo Arce Castillo (S), tel 0768-518 605, andre vice ordförande Peter Österlin, (M) tel 0768-519 007, kulturdirektör Elisabeth Lundgren, tel 076-634 29 27.

Bifogade filer

Word-dokument