Skip to main content

​Malmö storsatsar mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 16:45 CEST

Malmö ska vara en stad fri från rasism och diskriminering. Kommunstyrelsen har därför beslutat att staden ska bidra med en miljon kronor till ett antidiskrimineringsprojekt, drivet av Malmö mot Diskriminering med start redan i år. Utöver detta vill kommunledningen tillföra projektet en miljon kronor årligen i ytterligare två år, vilket gör det till den största satsningen någonsin mot rasism i Malmös skolor.

Antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering har sedan hösten 2010 hjälpt hundratals Malmöbor som upplevt sig diskriminerade. Projektet som de nu ska ansvara för är en fortsättning och utvidgning av organisationen Ungdom mot Rasisms arbete “Normbrytande rättigheter”, som har bedrivits sedan 2013 i sex pilotskolor i Malmö. Det har handlat om att lära elever, lärare och skolledare hur man ifrågasätter normer i samhället som skapar förtryck och som är en av grundorsakerna till bland annat rasism. Konkreta hur har utvecklats i djungeln av lagar, rättighetsdokument och likabehandlingspolicy.

När projektet nu går in under MmD:s paraply kommer inte bara skolor utan även andra verksamheter inom Malmö stad att kunna ta del av metoderna. Projektet börjar redan i år.

– I Malmö möts traditioner, värderingar och människor från hela världen. Det är såklart en stor tillgång för en stad när idéer från olika platser kan utvecklas tillsammans, men det vore naivt att tro att sådana möten är helt utan utmaningar. Den rasism som finns i samhället, må det vara islamofobi, antisemitism, antiziganism eller afrofobi, kan såklart också finnas i stadens organisation och bland våra medarbetare och det är stadens uppgift att lära sig och bli bättre. Att ta hjälp av civilsamhället och fristående organisationer i det antirasistiska arbetet är ett bra sätt att få det nödvändiga utifrånperspektivet, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Idag har vi ett samhälle där diskriminering och rasism i hög grad definierar människor utifrån deras hudfärg, kön, religiösa uppfattning eller sexuella läggning. Malmö är en väldigt unik stad med en mångfald som är omtalad både på nationell och på internationell nivå. Malmökommissionens utgångspunkt om att alla människor ska ha lika förutsättningar till ett bra liv, måste genomsyra vårt sätt att arbeta. Genom sådana satsningar visar vi att rasism och diskriminering kan bekämpas när den politiska viljan finns. Att bygga Malmö helt handlar om en ekonomisk- och en social trygghet för varje enskild individ oavsett vem de är, säger Mediha Ahmadi (S), ledamot i beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Vi på Malmö mot Diskriminering har under flera år arbetat mot diskriminering både genom att stå upp för individens rätt till upprättelse vid diskriminering, men också genom opinionsbildande och utbildande insatser. Att Malmö stad väljer att tillföra pengar till vår verksamhet för ett processtöd gentemot skolor och andra förvaltningar är väldigt positivt och ger både oss och staden nya verktyg och nycklar i arbetet mot diskriminering, säger Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.

Kontaktpersoner

Nils Karlsson 0768 70 52 66

Mediha Ahmadi 0769 43 42 80

Johan Ekblad 0702 30 44 95

Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

(Ärende 9)