Skip to main content

Malmö storsatsar på fritidshemmen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 11:00 CET

Foto: Sanna Dolck

För att höja kvaliteten på fritidshemmen i Malmö stad kraftsamlar nu grundskoleförvaltningen. Med start i vår kommer 39 förste fritidspedagoger att rekryteras. Samtidigt bekostar kommunen en uppdragsutbildning med syfte att utbilda 70 medarbetare till legitimerade grundskollärare med inriktning fritidshem. För att säkerställa kvaliteten på fritidshemmen har förvaltningen även anställt två fritidshemsutvecklare.

- En bra fritidshemsverksamhet kan få stor betydelse för elevernas utveckling och lärande och bidra till ökad måluppfyllelse, säger Helena Plantin, chef för kvalitetsavdelningen i grundskoleförvaltningen.

Sedan den 1 juli 2013 finns det möjlighet för yrkesskickliga lärare att göra karriär. Reformen som handlar om utveckla pedagogiken, göra läraryrket mer attraktiv och locka fler sökande till lärarutbildningen har inneburit att det i dag finns ca 300 förstelärare i Malmös skolor. I november 2016 beslutade grundskolenämnden att införa karriärmöjlighet även för fritidspedagoger och med start augusti 2017 kommer 39 förste fritidspedagogstjänster att tillsättas i Malmö stad.
- Vi tror att detta kommer bidra till en högre kvalitet på den pedagogiska verksamheten på våra fritidshem och förhoppningen är att detta kan generera flera sökande och att andelen fritidspedagoger i Malmö ökar, säger Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef område Norr.

Grundskoleförvaltningen har de senaste åren satsat mycket på att förbättra kvaliteten på fritidshemmen i kommunen. Sedan augusti 2015 arbetar Magnus Jervill och Jörgen Ekberg som fritidshemsutvecklare. De arbetar med att stödja utvecklingen av fritidshemsverksamheten genom handledning, observation och fortbildning av personal och skolledning.
- Med eleven i centrum arbetar vi för att stärka medarbetarnas kunskaper och ge dem möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, säger Magnus Jervill.

Under vårterminen 2017 inleds även en examensgivande utbildning som erbjuder 70 medarbetare i fritidshem i Malmö stad att kombinera arbete och studier för att bli legitimerade lärare inom fritidshem. Syftet är att öka kompetensen på fritidshemmen. Utbildningen är inköpt av grundskoleförvaltningen och studierna bedrivs på betald arbetstid.
- Det som är bra för fritidshemmet är bra för hela skolan och genom att satsa på fritidshemmen skapar vi varje elevs bästa skola, säger Helena Plantin.

För mer information:
Helena Plantin, chef för kvalitetsavdelningen, 0708-11 86 13,
helena.plantin@malmo.se

Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef område Norr, 0706-45 20 52, ingrid.sundstrom@malmo.se

Magnus Jervill, fritidshemsutvecklare, 0708-55 18 14
magnus.jervill@malmo.se

Utsänt av:
Camilla Bark, marknadskommunikatör, 070-8509144,
camilla.bark@malmo.se