Skip to main content

Malmö underkänner utredning om allmännyttan Nej till marknadshyror, vinstmaximering och ”fattigbostäder”

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:36 CEST

Malmö 2008 09 03

 

Malmö säger i ett remissyttrande nej till båda de modeller som föreslås i utredningen om allmännyttans framtid.

Modellerna betecknas som icke acceptabla ytterlighetsalternativ.

Malmö menar att utredningen inte har visat att det inte skulle finnas några mellanalternativ som är förenliga med EU-rätten och förordar en modell som innebär en utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen likt den väg som MKB styrt in på.

Avvisar social housing

Förslaget om allmännyttan som affärsmässiga kommunala bostadsbolag med vinstmaximering som syfte avvisas helt. Det är inte rimligt att kommunerna som ägare ska agera som marknadsekonomiska investerare och enbart lägga ekonomiska aspekter på sitt engagemang i sitt bostadsföretag.

De bostadspolitiska syftena skulle inte kunna uppnås och då finns det ingen anledning att ha kvar bolagen.

Det andra förslaget, där allmännyttan helt skulle drivas enligt självkostnadsprincipen, underkänns också. Resultatet skulle, med en sådan modell, bli att man riskerar att få två separata bostadsmarknader där allmännyttan blir en marknad med karaktär av social housing, en utveckling som måste avvisas.

Malmö vill också att allmännyttans hyresnormerande roll ska vara kvar..

- Ingen av de modeller som utredningen föreslagit duger, säger kommunalrådet Anders Rubin (s). En vinstmaximering skulle helt utesluta våra möjligheter att använda allmännyttan i bostadspolitiska syften och vi kan aldrig acceptera en utveckling som innebär att allmännyttan skulle förvandlas till ett slags kategoriboende för mindre bemedlade människor, säger han.

När det gäller hyressättningen så ser Anders Rubin med stor oro på en modell som på sikt leder till marknadshyror.

- Tröskeln för dem som har normala inkomster riskerar i så fall att bli så hög att de inte längre kan efterfråga hyreslägenheter i stora delar av Malmö, säger han.

- Risken är också stor för att personer som har små eller inga möjligheter att påverka sin ekonomi, exempelvis pensionärer, inte kan parera hyreshöjningar av den storlek som föreslås och därför tvingas flytta.

- Det skulle på ett mycket olyckligt sätt påverka bostadsmarknaden i Malmö och leda till en ökad segregation i stället för den utjämning av skillnaderna mellan olika delar av staden som vi eftersträvar, säger Anders Rubin.

Kontaktpersoner

Anders Rubin 070636 26 77

Jan Andersson, politisk sekreterare 040 34 10 11 eller 0730 351664

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71