Skip to main content

Malmö utökar sitt arbetet mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 15:39 CET

Malmö stad kompletterar sitt pågående arbete mot våldsbejakande extremism med flera nya delar.

På en presskonferens presenterade idag företrädare för Malmö stad, polisen och civilsamhället de insatser som görs och planeras mot våldsbejakande extremism.

Alla insatser samt organisationen för arbetet har sammanställts i ett förslag till nya riktlinjer. Bland de nya inslagen i arbetet ingår:

 • En hjälptelefon: 040-340550. Hit kan både Malmö stads personal plus anhöriga och vänner till personer som är på väg in i våldsbejakande, radikala miljöer vända sig.
 • Samlad expertis i ett nytt samordningsteam. Leds av sociala resursförvaltningen där även skolförvaltningarna, elevhälsan, individ- och familjeomsorgen, stadskontoret och polisen ingår.
 • Vid årsskiftet startar projektet Våra liv, som drivs av föreningarna Spiritus Mundi, Islamakademin och Flamman Ungdomens hus samt Felix Unogwu tillsammans med Malmö stad. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 år, som är bosatta eller vistas i Malmö med omnejd, och som befinner sig i miljöer och livssituationer som gör dem extra mottagliga för påverkan av grupper med våldsbejakande extremistisk agenda och antidemokratiska budskap. Projektet stöttas av Arvsfonden med 4,2 miljoner kronor.
  I förslaget till nya riktlinjer ingår också flera utbildningsinsatser för berörd personal – något som beräknas ske under 2016.
 • Förslaget skickas inom kort på remiss. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen under våren. De nya inslagen i arbetet påbörjas genast.

  – Jag har uppfattat en otydlighet om hur vi arbetar i den här frågan. Med de nya riktlinjerna och de nya delarna av arbetet som vi nu tillför så kan ingen betvivla att vi tar ämnet på största allvar, säger Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för trygghet.

  PDF-bilagor: Förslaget till Malmö stads nya riktlinjer plus projektplanen för Våra liv

  För ytterligare information, kontakta:
  Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för trygghet, 0709-11 68 97
  Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52