Skip to main content

Malmö utvecklar yrkesutbildningar på särvux

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:10 CEST

Nu väcks hoppet för personer med nedsatt intellektuell förmåga som drömmer om ett jobb. JobbNu är ett nytt projekt inom utbildningsförvaltningen i Malmö som går ut på att utveckla yrkesutbildningar inom särvux. Projektet bedrivs under tre år med stöd av bl a Europeiska Socialfonden, ESF.

I maj startar projektet vid Komvux Södervärn. Syftet är att utveckla yrkesutbildningar som är anpassade till individens förutsättningar och möjligheter och arbetsmarknadens behov samt rusta och motivera målgruppen för arbete och egen försörjning.

JobbNu vänder sig till vuxna med lindrig utvecklingsstörning eller generella inlärningssvårigheter. Deltagarna – totalt cirka 100 personer – får individanpassad utbildning och coachning.

– Jag tror att projektet kan motverka diskrimineringen av och utanförskapet för den här gruppen, säger Torbjörn Hanö, rektor på Komvux Södervärn.

Projektet har en budget på cirka 26 miljoner kronor och ESF står för drygt nio miljoner kronor. Medfinansiärer är olika aktörer inom Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetet sker i samverkan med bl a Malmö Företagsgrupper och Samhall.

– Vi har drygt 50 arbetsgivare med oss i projektet, säger Aino Lindell, ansvarig för projektet.

Särvux är en skolform för vuxna med begåvningsnedsättning på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Verksamheten finns på Komvux Södervärn.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Hanö, rektor på Komvux Södervärn, 040-34 32 95, 0704-34 32 95
Aino Lindell, projektansvarig, 040-34 30 71, 0709-34 20 45

Malmö den 29 april 2009

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef

 

Bifogade filer

Word-dokument