Skip to main content

Malmö vann IVC-kongressen till regionen 2019

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2013 08:10 CEST

1800 delegater kommer till Malmö i juli 2019 för en av de internationellt största materialvetenskapliga kongresserna. Det är Lunds universitet som fått äran att arrangera IVC (International Vacuum Congress). Kongressen kommer att anordnas på Malmö Live med inplanerade besök i Lund på Max IV, ESS och Scandinavian Science Village.

Den 8 september avgjordes det på "Executive Council Meeting" inom organisationen IUVSTA (International Union of Vacuum Science & Technology and Applications) att Sverige och Svenska Vakuumsällskapet företrätt av Lars Montelius, professor i nanoteknologi vid Lunds universitet, får äran att anordna en av de största internationella materialvetenskapliga kongresserna - IVC (International Vacuum Congress). En kongress med drygt 1800 delegater som genomförs vart tredje år. Den 21:a kongressen kommer att anordnas på Malmö Live i juli 2019 med inplanerade besök i Lund på universitetet, forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt Science Village Scandinavia. Sverige röstades fram i konkurrens med Italien, Pakistan och Indien. Sverige fick 20 röster, Italien 8, Pakistan 3 och Indien 1 röst.

– MalmöLund ses inom materialforskningsvärlden som en fantastisk miljö att arrangera en stor kongress i, säger Lars Montelius. Materialvetenskap är ett av Lunds universitets absolut starkaste och mest prioriterade områden med omfattade forskning, undervisning och företagsutveckling. Smarta material är ett av Region Skånes profilområden och inom Öresundsregionen finns det en mycket stor kommersiell verksamhet inom materialvetenskap. En av de största händelserna inom materialområdet 2019 är invigningen av ESS (European Spallation Source). Tillsammans med MAX IV och våra skandinaviska universitet i samklang kommer regionen att bli ett internationellt centrum för avancerad materialvetenskaplig forskning och utveckling. Området där MAX IV (invigs 2016) och ESS (invigs 2019) ligger kommer också att innehålla Science Village Scandinavia - en ny levande miljö med utställningsfunktioner, innovationssystem, kontor, hotell och näringar - som binder ihop anläggningarna - där flertal internationella universitet och företag kan etablera sig. Tillsammans med mötesmöjligheterna i Malmö så finns det ingen bättre miljö i Norra Europa att arrangera en stor materialkongress på.

– Vi är väldigt glada över att få välkomna IVC till Malmö 2019, säger Sara Andersson, projektledare på Malmö Convention Bureau. En kongress som vi tillsammans med Lunds universitet, Congrex och Event in Skåne har kämpat länge med att få hit. Kongressen kommer att äga rum på nya Malmö Live, mitt i centrala Malmö där deltagarna enkelt når både Lund och Köpenhamn inom 30 minuter. En kongress i den här storleken har stor betydelse, inte bara för Malmö utan för hela Skåne. De 1800 delegaterna beräknas omsätta omkring 28 miljoner kronor under de fem dagar som kongressen pågår. Pengar som spenderas av deltagarna på bl.a. logi, transport, restaurangbesök och handel.

För mer information kontakta:
Sara Andersson, Malmö Convention Bureau
0734-324898
sara.andersson15@malmo.se


IUVSTA (International Union of Vacuum Science & Technology and Applications) är en internationell organisation som bildades 1958 och är ett förbund av 33 nationella vakuumorganisationer i vilken det svenska vakuumsällskapet ingår. IUVSTA arbetar för att främja vetenskap och teknologi inom vakuumområdet. Vakuum har grundläggande betydelse för stora delar av modern industri och används inom många områden såsom pumpar, motorer, maskiner mm. Samtidigt har det en extremt stor betydelse för att nå fundamental kunskap om material och materialkombinationer. Kunskap som i sin tur omsätts i nästan alla produkter som används i vårt moderna samhälle. Utvecklingen inom området är av stor betydelse för att kunna nå fram till ett uthålligt samhälle och för att adressera våra stora samhälleliga utmaningar. IVC kongressen som genomförs vart tredje år är den absolut viktigaste mötesplatsen inom området samtidigt som det är den enskilt viktigaste händelsen för IUVSTA.

Malmö Convention Bureau är Malmö stads officiella organisation för konferenser, kongresser och möten. Vi ger dig kostnadsfri information och rådgivning för lyckade möten i Malmö, till exempel om lämpliga hotell- och konferenslokaler, transportlösningar, aktiviteter och förmedlar även kontakter till professionella kongressarrangörer som hjälper dig med allt det praktiska kring arrangemanget.

För mer information om kongress-, konsert- och hotellanläggningen Malmö Live: www.malmolive.se


Bifogade filer

Word-dokument