Skip to main content

Malmö vill ha riksomfattande spetsgymnasier

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:34 CEST

 

Malmö vill vara med och delta i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning på gymnasiet.

Det meddelar kommunstyrelsen i ett svar till utbildningsdepartementet.

Idag finns det utbildningar på gymnasiet för elever med särskilt intresse för det estetiska området och idrottsområdet, där eleverna får möjlighet att fördjupa sig inom sitt speciella intresseområde.

Nu föreslår utbildningsdepartementet att liknande riksrekryterande gymnasiala specialutbildningar ska kunna bedrivas även inom andra ämnesområden som exempelvis matematik, naturvetenskap och språk. Gymnasieungdomar ska bland annat kunna läsa på universitets- och högskolenivå redan under sin gymnasietid, något som Malmö kommun ställer sig mycket positiv till.

I Malmö har för övrigt ungdomar redan den möjligheten vid Borgarskolans matematikgymnasium. Dessutom kan grundskoleelever, efter att ha uppnått målen i matematik årskurs nio, läsa gymnasiets matematikkurs under sin grundskoletid.

Nu vill alltså Malmö vara med och ordna spetsutbildning även för elever från andra orter i landet.

- Det är alldeles utmärkt att elever som har specialintressen kan gå vidare till mer avancerade uppgifter och inte behöver traggla sådant som de redan behärskar, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s).

- Eftersom vi redan har goda erfarenheter av den här typen av spetsutbildning i Malmö och dessutom har ett väl etablerat samarbete med såväl Lunds universitet som Malmö högskola så är vi förstås mycket intresserade av att delta i den planerade försöksverksamheten, säger hon.

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson 040 34 10 19

Nihad Pasalic, politisk sekreterare 040 34 10 13 eller 0707 537828

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71