Skip to main content

Malmö vill införa dansk utbildningssuccé

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:14 CEST

Malmö satsar på att bli först i landet med att erbjuda utbildningsformen Tamu. Den arbetsliknande, praktiskt inriktade insatsen är en stor framgång i Danmark, där Tamu funnits sedan 1974. 82 procent av deltagarna går efteråt vidare till arbete eller annan utbildning.

Efter en förstudie om förutsättningarna beslutade arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sitt möte i fredags om att ansöka hos svenska ESF-rådet om medel för en treårig försöksperiod.

En av faktorerna bakom danska Tamus framgång är en konsekvenspedagogik som innebär att deltagarnas agerande, både positivt och negativt, får tydliga följder. Det är också vanligt att elever avbryter utbildningen för att sedan återkomma.

Målgruppen är personer 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden, de flesta unga personer som saknar fullständiga betyg från gymnasiet. Deltagarna har också behov av social träning.

Inledningsvis får Malmö Tamu inriktning på restaurangarbete. Utbildningen ges i en restauranglokal för att göra den så arbetslik som möjligt. I samma syfte finns representanter från både arbetsgivare och fackförbund med i Tamus styrgrupp.

– Arbetsliknande, praktiska uppgifter är nyckeln till de fantastiska resultaten på den danska sidan, som vi har haft ett intensivt utbyte med. Jag är övertygad om att vi får liknande utveckling här när vi anpassat metoden efter svenska förhållanden. Det här ska vara en rak väg till arbete för personer som ofta varit på glid, säger Andreas Schönström (S), ordförande i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Malmöbor som söker jobb har olika stödbehov och det är viktigt att Malmö stad erbjuder olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Projektet kommer att ge handfast vägledning och göra det möjligt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, säger Bassem Nasr (MP), ledamot i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Kontaktpersoner
Andreas Schönström (S), 0709-11 68 97
Bassem Nasr (MP), 0762-64 45 35
Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52

Fakta

  • Tamu står för träningsskola för arbetsmarknadsutbildning.
  • Ansökan till svenska ESF-rådet lämnas senast den 15 september i år. Besked väntas i december. Beräknad start för Tamu Malmö är februari 2016.
  • Deltagarna får under sin utbildning aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.
  • Efter fyra veckors prövotid blir deltagarna inskrivna på heltid och utbildas under 34 veckor.
  • Totalt beräknas 120 personer delta under försökstiden på tre år. Förhoppningen är att fortsätta erbjuda Tamu även efter det.