Skip to main content

Malmöbor får säga sitt om sin stad

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 14:36 CEST

Med start i denna vecka kommer 200 Malmöbor att intervjuas av Malmö stads förvaltningschefer om vad man har för uppfattning om sin stad, dess fördelar och problem, och vad man i så fall kan tänka sig att bidra med till stadens utveckling. Intervjuerna kommer att pågå till mitten av oktober.

- Trots stora kommunala och statliga satsningar inom bland annat skola och arbetsmarknad ser vi inte att vi har lyckats skapa välfärd för alla Malmöbor – tvärtom. Det är uppenbart att vi måste söka nya vägar, säger stadsdirektör Inger Nilsson.

- Vi har naturligtvis en stor kunskap inom kommunen när det gäller ekonomisk och social utsatthet, men nu vill vi veta hur Malmöborna resonerar och hur mycket man är beredd att hjälpa till för att Malmö inte ska vara en tudelad stad. Vi vill helt enkelt lyssna av malmöborna om hur de tänker om Malmös framtid och välfärd.

Detta arbete inleds med att ett brev skickas ut till ett antal Malmöbor i början av nästa vecka. Dessa representerar ett brett skikt människor i staden som kommer från näringsliv, media, statliga myndigheter, polisen, fackliga organisationer, slumpvis utvalda Malmöbor i alla åldrar osv. För att göra mötet så komfortabelt som möjligt får intervjupersonen själv välja var det ska äga rum, hemma, på en neutral plats, eller arbetsplatsen. Även tiden är flexibel.

Intervjuerna genomförs av ett antal av Malmö stads nyckelpersoner på tjänstemannasidan, dvs. samtliga förvaltningschefer, avdelningschefer på stadskontoret och strategiska ledare, sammanlagt 50 personer med vana att föra dialog med människor.

Utöver intervjuerna kommer ett antal samtalsgrupper att bildas. I varje stadsdel ska tex. en grupp med Malmöbor och en med den egna personalen sättas samman. Syftet är det samma som med intervjuerna, dvs. få en bild av hur Malmöbon resonerar kring sin stad och vad man själv kan tänkas bidra med. Dr ygt 200 personer kommer att intervjuas i dessa grupper.

Intervjuerna är ett led i kommunfullmäktiges beslut att ta ett helhetsgrepp om välfärdsfrågorna som framgick i ärendet ”Välfärd för alla”. Efter en grundlig analys av intervjuerna ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige som ska fatta beslut om en handlingsplan.

För mer information, v.g kontakta:
Inger Nilsson, stadsdirektör 040 – 34 10 85