Skip to main content

Malmöbor mer nöjda med hemtjänsten

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 13:05 CET

Andelen äldre Malmöbor som är nöjda med äldreomsorgen ökar. Det visar den brukarundersökning som genomförts inom hemtjänsten och på äldreboenden. Mest nöjd är man med insatserna inom hemtjänsten.

Undersökningen visar att de som tar del av hemtjänsten i Malmö har blivit mer nöjda med personalens bemötande, att de känner sig tryggare och att de känner ett ökat förtroende för personalen. Bland de som bor på äldreboende har fler än tidigare svarat att personalen bemöter dem på rätt sätt. När det gäller trygghet och aktiviteter så är resultatet samma i år som föregående år. På frågan om hur nöjd eller missnöjd man är med äldreboendet svarar cirka 80 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende.

 – Det är glädjande att helhetsbetyget för hemtjänsten har förbättrats jämfört med förra året och att så många är nöjda med personalens bemötande. Tack vare att Malmö bedriver hemtjänsten i en samlad organisation har vi möjlighet att göra ett brett utvecklingsarbete som nu har gett resultat, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.  

– Vi kommer nu att analysera resultatet för att se vad vi måste förbättra, säger Per Lövgren, controller.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Per Lövgren, controller Stadskontoret, 040-34 11 54

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06