Skip to main content

Malmöborna får ny mötesplats när Triangelstationens norra uppgång färdigställs

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:22 CET

Malmö 2011 11 23

White arkitekters förslag ”Öppen scen” vann tävlingen om hur området kring Triangelstationens norra uppgång ska se ut. Det innebär att Malmöborna kan se fram emot en mer attraktiv, större och öppnare plats. Och precis som namnförslaget antyder så kommer det att finnas en öppen scen.

Det vinnande förslaget beskrivs som ett helhetsgrepp som ska berika Triangeln som ny knutpunkt och Malmö stads stadskärna. I praktiken innebär förslaget bland annat att konsthallstorget framför Konsthallen blir en ännu större mötesplats och får en platå som mäter18 meteri diameter. Platån blir en samlingsplats och scen för Malmöborna och kan till exempel användas till utställningar eller dansuppvisningar.

Genom området ska det anläggas cykelvägar och en bussgata för att förbereda inför bussomläggningen 2013, och intill det nya köpcentrat kommer det att anläggas en busshållsplats. I hela området ska det finnas plats för cirka 850 cyklar.

Johannesplan framför kyrkan byggs om och beläggs med markbetong med törnemönster för att knyta an till Johanneskyrkans utformning.

Byggandet beräknas kunna påbörjas i mars 2012 och vara klart under våren 2014.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.

– Med de här planerna och faktumet att Triangelns baksida är på väg att bli dess framsida skapas ett helt nytt och väldigt attraktivt stadsrum i Malmö.

Det tycker jag är ett fint välkomnande för alla de resenärer som kommer hit och hoppar av vid Triangelstationen, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 24)