Skip to main content

Malmöborna gillar festivalen och sina grönområden - Malmöpanelen har fått säga sitt

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 12:01 CET

Malmö 2009 12 17

Malmöpanelens deltagare besöker gärna Malmöfestivalen men tycker inte att byggnation på grönområden är det bästa sättet att förtäta staden. Det är resultatet av höstens undersökning där Malmöpanelen, bestående av cirka 1600 slumpvis utvalda Malmöbor, fått uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. Frågeområdena har den här gången gällt social omsorg, stadsbyggnad, miljö och kultur.

Malmöfestivalen har ett stort stöd bland panelmedlemmarna, färre än tio procent vill att festivalen avskaffas helt. Tre av fyra av Malmöpanelens deltagare besöker festivalen en eller flera gånger varje år. Cirka hälften, 46 procent, tycker att Malmöfestivalen bör förändras, men exakt vilka förändringar som bör ske är oklart.

Malmös befolkning växer och staden måste förtätas. Överlag är panelmedlemmarna positiva till en förtätning av staden, men de är negativa till att förtätningen ska ske på bekostnad av grönområdena.

Symbolen för godkänd livsmedelsinspektion, en leende smiley på grön botten, är något som 54 procent av deltagarna anser har betydelse när de väljer restaurang, café, gatukök och butik. Symbolen har en något större betydelse för kvinnor än män och yngre deltagare än äldre.

Även Malmöpanelens inställning till att betala en avgift för att stå i bostadskö hos Boplats Syd har undersökts. 47 procent är positiva till avgiften och 39 procent är negativa. Män är mer positivt inställda till avgiften än kvinnor.

– Svaren vi får in från Malmöpanelen blir till ett värdefullt underlag för nämnderna i deras fortsatta politiska arbete, säger Anneli Philipson, kommunalråd med ansvar för demokratifrågor (V).

– Med hjälp av deltagarna finns det en möjlighet att känna av olika uppfattningar och synpunkter inför beslut i framtida frågor.

Hela undersökningen finns att läsa på malmo.se/panelen.

 

Kontaktpersoner

Anneli Philipson 040-34 10 17, 0706-40 40 02

Grethe Lindhe, projektledare, 040-34 11 15, 0706-94 11 15

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16