Skip to main content

Malmöborna kan känna sig som hemma på årets festival

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:50 CET

Malmö 2011 02 02

Årets Malmöfestival blir traditionsenligt en åtta dagar lång stadsfestival med inledning och avslutning på en fredag, och med den sedvanliga kräftskivan som startskott. Festivalens tyngdpunkter ligger, som tidigare, på musik och mat.

Festivalens centrala placering kvarstår också, samtidigt som två nyheter från förra året återkommer: Miljösatsningen och Posthusplatsen som en del av festivalområdet.

Under årets festival arrangeras barn- och familjeaktiviteter hela veckan, samt en särskild dag för föreningslivet, kallad Föreningarnas dag, som föreningarna själva efterfrågat.

Undersökningar visar att Malmöfestivalen, som genomförts under 26 års tid, är mycket uppskattad av Malmöborna, nio av tio gillar den. Med sina 1,4 miljoner besökare har festivalen etablerat sig som Nordens största stads- och kulturfestival, och anses vara ett av stadens starkaste och mest positivt laddade varumärke.

– Malmöfestivalen är Malmöbornas festival med en självklar plats i mångas hjärtan. Festivalen upplevs som väldigt attraktiv bland både Malmöbor och besökare med sitt breda och unika utbud. Det är festivalens styrka och något som vi ska värna, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser fram emot årets Malmöfestival som verkligen tar tillvara Malmöbornas engagemang och visar upp stadens mångfald på ett så positivt sätt. Att vi satsar särskilt på en miljöprofil visar också att både natur och kultur är viktiga ingredienser i årets festival, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

– Vi vill särskilt uppmärksamma och ge plats åt det lokala förenings- och kulturlivet. På festivalen ska Malmöborna få en chans att prova på av de aktiviteter och den verksamhet som Malmös otroliga föreningsliv har att erbjuda. Det hade varit fantastiskt om Malmöfestivalen kan vara en ingångsport till en meningsfull fritid för fler av Malmös unga, säger Martina Nilsson (V), fritidskommunalråd. 

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Martina Nilsson, 040-34 10 17

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 21)