Skip to main content

Malmöborna positiva till Nordiskt Forum

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:00 CEST

Den evenemangsundersökning som genomfördes i samband med jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum 2014 visar på positiva resultat. Malmöborna är bland annat positiva till att Malmö stad fokuserar på jämställdhetsfrågor, och anser att konferensen bidragit till att utveckla Malmö som besöksmål.

12-15 juni i år genomfördes den största kraftsamlingen kring jämställdhetsfrågor i Norden på 20 år - och det ägde rum i Malmö.  Slutdokumentet: ”Konkreta feministiska överenskommelser och krav” överlämnades till Nordens jämställdhetsministrar för att sätta press på arbetet framåt.

- Malmö är bland de kommuner i Sverige som kommit allra längst med jämställdhetsarbetet. Vi är så glada att vi fick vara värdar för fantastiska Nordisk Forum, det har gett oss ännu mer kunskap, satt Malmö på jämställdhetskartan och dessutom varit lönsamt. Vi tar med oss alla erfarenheter för att ytterligare växla upp jämställdhetsarbetet i kommunen, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd i Malmö.

- Malmö var stolt värd till Nordiskt forum och jag är glad över att det blev så lyckat. Att Malmö fick äran att vara platsen där besökare från hela världen diskuterade jämställdhet hänger ihop med vårt väldigt systematiska arbete med de här frågorna i vår organisation. Jag ser tillbaka på de här dagarna med värme, glädje och hopp om framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Turistekonomiska effekter

Den turistekonomiska omsättningen hamnade på 28 miljoner kronor. Genomförareffekten för Nordiskt Forum resulterade i ytterligare 6 miljoner kronor som stannat i Malmö. Malmö stad fick goda omdömen från turisterna och särskilt högt på bemötandet i Malmö.

- Det har redan visat sig att Nordiskt Forum inneburit ökat intresse för att förlägga framtida evenemang i Malmö, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör och ordförande i styrgruppen för Malmö stads värdskap.

- Mellan 20-30 000 uppskattade besök under fyra dagar beräknas av arrangörerna, vilket är fantastiskt positivt, lägger Elisabeth Lundgren till.

Fakta från evenemangsundersökningen

11 300 personer deltog i Nordiskt Forum konferensen. 7900 av besökarna var tillresta turister, varav 2 100 internationella besökare från 50 olika nationer. 1500 av konferensbesökarna hade även tid att besöka andra kulturevenemang såsom Malmö museer, Malmö konstmuseum, Moderna museet m.m.

Evenemangsundersökningen visar att Malmöborna har en mycket positiv inställning till Nordiskt Forum:

  • De Malmöbor som besökt den avgiftsbelagda delen och/eller gratisdelen av Nordiskt Forum är nöjda med konferensen.
  • 15% av Malmöborna har besökt festplatsområdet Hyllie. En majoritet av dessa upplevde den som en inspirerande och lekfull mötesplats.
  • 90% tycker att helhetsintrycket av Folkets Park lördag 14 juni var mycket eller ganska bra. Även program, artistutbud och utsmyckning får positiva omdömen.
  • Den externa kommunikationskampanjen har uppmärksammats av varannan Malmöbo. Av dessa är 85% positiva.

Hela undersökningen bifogas.

Flera upplevelser och delaktighet för alla

I Malmö stads värdskap ingick att synliggöra konferensen och konferensens syfte både för Malmöbor och anställda, men också att arrangera en mängd aktiviteter att delta i. Här är ett urval:

  • Årets mest jämställda fest i Folkets park. Artister, diskussioner och samtal kring jämställdhet.
  • Nio seminarier i Malmö Mässan under Nordiskt Forum arrangerades av Malmö stad.
  • Centralt placerad utställningsplats på Malmömässan under Nordiskt Forum.
  • Jämstället - en installation och mötesplats som med enkel och snabb interaktion med besökaren skapade nyfikenhet om jämställdhet på ett lustfyllt sätt både före och under konferensen.
  • Pargungor på Hyllie stationstorg. För att skapa mötesplatser på Hyllie stationstorg skapades en specialdesignad pargunga med plats för fyra personer. Den syntes även på andra platser i stadsmiljön, såsom Folkets park och Malmö museers borggård.
  • Dessutom erbjöd Malmö stad kostnadsfria övernattningsplatser i sovsalar. I Malmö arena arrangerades öppen förskola under konferensen av Familjens hus.

Bakgrund till undersökningen

På uppdrag av Malmö stad genomfördes en analys av direkta och dynamiska effekter av konferensen samt av de aktiviteter om jämställdhet som Malmö stad genomförde i anslutning till konferensen. Underlag till analysen består av två enkätundersökningar mot konferensdeltagare (deltagare som köpt biljett i förväg + övriga deltagare, främst besökare av gratisaktiviteterna). Totala antalet enkätsvar var 2.157 varav 1.601 enkätsvar från turister.

 

För kommentarer:

Ditte Nielsen, projektledare för Malmös del av Nordiskt forum, kulturförvaltningen, 0708-34 53 33, ditte.nielsen@malmo.se

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, 0735-799701 katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se

Martina Skrak, (v) jämställdhetskommunalråd, 0708161709, martina.skrak@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på kulturförvaltningen och kommunikationsansvarig för Malmö stads värdskap, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se