Skip to main content

Malmöfestivalen fortsätter satsa på arbetet för en tryggare festival

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 11:20 CEST

Festivalbesökare och poliser under Malmöfestivalen. Foto: Johan Bävman

Malmöfestivalen jobbar aktivt med trygghet och säkerhet för att göra festivalupplevelsen så bra och trivsam som möjligt. I år innebär det fler trafikvakter än tidigare, festivalvänner som besökarna har möjlighet att vända sig till, podier i publikhavet och en hel del annat.

I de årliga besöks- och attitydundersökningar som görs framgår att den upplevda tryggheten på Malmöfestivalen är hög. I undersökningarna, som är statistiskt säkerställda, svarar en stor majoritet av de tillfrågade att de känner sig trygga när de besöker festivalen. Vi jobbar kontinuerligt med tryggheten och vill höja den ytterligare. På vår fest ska alla besökare och Malmöbor kunna leva ut sin glädje utan hämningar och oro. Det är en av anledningarna till att festivalen finns!

Under flera år har vi jobbat hårt med att skapa en säkerhetsorganisation som arbetar strategiskt och systematiskt med säkerhetsfrågorna. Vi har en sambandscentral där vi via IT-system följer inrapporterade händelser och publikflöden i realtid. Vi har ordningsvakter och socialarbetare över hela festivalområdet och ett nära samarbete med polis och räddningstjänst. Organisationen Välkommen finns på festivalområdet som en extra kompis som besökarna alltid kan vända sig till.

I år kommer polisen att ha utökad kameraövervakning på festivalområdet för att följa publikflöden och arbeta preventivt. Det kommer att finnas tillfälliga trafikhinder på större gator och passager och fler trafikvakter än tidigare. På Hamngatan finns festivalvänner från ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Trans- och tjejjouren i Malmö, Malmö Kvinnojour, Kvinnojouren i Lund, Tjejjouren i Lund, United Sisters, Femfight, ATSU-Skåne Att Trygga Sexuellt Utnyttjade och Noomi för besökare som vill ha någon att prata med.

Längst fram vid de stora scenerna finns scenvärdar som hjälper besökarna om det blir för trångt och ser till att det är god stämning. Liksom förra året bygger vi podier i publikhavet vid Stora scenen där säkerhetspersonal finns på plats för att besökarna lättare ska kunna få hjälp om det händer något.

2016 fick ordningsvakter och personal specialutbildning i hantering av sexuella ofredanden. Detta hade en positiv effekt och var framgångsrikt i vakternas arbete under festivalen. Det upplevdes även som positivt av festivalbesökarna. Denna utbildning kommer vaktpersonal och ungdomsvärdar att genomgå även inför årets festival.

Stora scenens skärmar kommer användas för att informera besökare om trivselregler där vi uppmanar alla att ta hand om och respektera varandra. Vi arbetar med trygghetsbelysning och ser till att belysa mörka platser på festivalområdet. I festivaltidningen finns också en sida om trygghet där vi berättar om våra insatser och betonar vikten av att festivalbesökarna ska respektera varandra.

Kontakt
Martin Lundin, avdelningschef Gatukontorets stadslivsavdelning, Martin.Lundin@malmo.se, 0709-34 10 41 (ledig vecka 32).
Erland Weerasinghe, enhetschef Gatukontorets arrangemangsenhet, Erland.W@malmo.se, 0709-34 21 66.

Musik, dans, lek, möten, upplevelser. Åtta sprängfyllda dagar med fri entré, självklart med fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Stolt värd är Malmö stad, under ledning av gatukontoret. Välkommen till Malmöfestivalen – alla Malmöbors festival.