Skip to main content

Malmögemensam skola för nyanlända äldre elever kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 12:43 CET

Yngre nyanlända barn ska tas emot i sin hemskola medan elever i årskurs 7-9 ska erbjudas plats i en kommungemensam mottagningsskola. Förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till omfattar inte ensamkommande flyktingbarn.

En utredning har visat att Malmö stad saknar samsyn i mottagandet av nyanlända barn i skolan. En kommungemensam modell föreslås där mottagningen i högre grad individualiseras och elevernas kunskaper valideras och kartläggs på ett bättre sätt än vad som sker idag.

- Vi har intervjuat dem som arbetar med mottagande av nyanlände elever och vi har sett att likvärdighet saknas i mottagandet , säger Pia Håland, utvecklingssekreterare på avdelning barn och ungdom på stadskontoret. 

Förslaget som kommunstyrelsen kommer att ta ställning till den 1 mars är:

  1. Elever upp till årskurs 3 ska i möjligaste mån integreras i vanliga klasser.
  2. Elever i årskurs 4-6 går i förberedelseklasser på sin hemskola.
  3. För elever i årskurs 7-9 inrättas en kommungemensam mottagningsskola.

Mottagningsskolan ska ligga centralt, helst i anslutning till en befintlig skola. Skolan ska kunna ta emot elever med kort varsel, så att väntetiden blir så kort som möjligt. I skolan ska det finnas valideringskompetens, studiehandledning, elevhälsa med specialkompetens, studie- och yrkesvägledare samt en särskild alfabetiseringsklass. 

För ytterligare information kontakta:

Pia Håland, Utvecklingssekreterare på avdeln. barn och ungdom, stadskontoret

Telefon: 040-343630/0768- 897419, e-post: pia.haland@malmo.se

Lena Englund, Kommunikatör på avdeln. barn och ungdom, stadskontoret

Telefon: 0702-447095, e-post: lena.englund@malmo.se.

 

Bifogade filer

PDF-dokument