Skip to main content

Malmömässan kan bli plats för bostäder och kontor

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:15 CEST

Malmö 2010 10 19

Platsen för Malmömässan är tänkt att bli ett område med bostäder, kontor, handel- och servicelokaler. Stadsbyggnads-nämnden gav i dag stadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan som ska göra det här möjligt.

Omvandlingen av området ska ske successivt med början i två kvarter.

I kvarteret intill ICA vill man göra en utbyggnad för centrumverksamhet kontor, och i kvarteret intill önskar man uppföra bostäder och kontor. Mellan de två kvarteren planeras det för ett torg.

Malmö stads satsning på hållbar stadsutveckling fortsätter. Hela området är tänk att, som första område utanför Storbritannien, miljöklassificeras enligt BREEAM, ett brittiskt miljöklassningssystem. 

– Det här är ett första steg mot att omvandla en mycket attraktiv och central plats i Västra Hamnen till ett funktionellt område med blandad kvartersstruktur, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C13)