Skip to main content

Malmöpanelen: Ungdomar i Malmö vill delta och påverka mer

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 09:14 CET

Unga i Malmö vill vara med, engagera sig och påverka. Man vill ha närmare kontakt mellan unga och lokalpolitiker och bättre information om hur man kan delta och engagera sig i frågor som rör Malmö och samhället i stort. Det visar den kvalitativa studien Malmöpanelen som genomförts på internet där ett antal unga mellan 18 och 25 år resonerat om frågor kring demokrati, politik och samhällsinformation.

För att få en tydligare bild av ungas kännedom om de demokratiska fri- och rättigheterna och inställning till demokrati och politik har Malmö stad låtit genomföra en kvalitativ studie, Malmöpanelen. Undersökningen, som skett via chatt på internet, har utförts av undersökningsföretaget YouGovSweden. I studien har ett antal ungdomar mellan 18 – 25 år uttryckt sina åsikter och resonerat kring frågor om demokrati, politik och samhällsinformation.

Nyckelfrågor i undersökningen har bland annat varit:

-  Hur ser du på dina rättigheter och möjligheter som samhällsmedborgare?

-  Vad innebär demokrati för dig, och hur tycker du att du kan ta tillvara dina demokratiska rättigheter och möjligheter?

-  Hur är din inställning till politiker och vad har du för kontakt med lokalpolitiker och kommunala medborgarprojekt?

-  Hur vill du bli kontaktad av kommunpolitiker?

Sammanfattningsvis visar studien att unga gärna vill vara med, engagera sig i och påverka frågor som rör samhället. Dock är kunskapen om vilka kanaler som finns för att göra sin röst hörd låg. Även kännedomen om vilken information som finns om rättigheter och möjligheter som medborgare att delta i samhällsutvecklingen är bristfällig. Ungdomarna som deltagit i studien uttrycker att man önskar närmare kontakt mellan unga och lokalpolitiker och bättre information om hur man kan delta och engagera sig i frågor som rör Malmö och samhället i stort.

– Undersökningen visar tydligt att det finns en stor vilja till att engagera sig och vara med och påverka. Från Malmö stads sida kan vi underlätta för det genom att tydligare visa vilka forum som finns för kontakt och dialog, förbättra informationen om beslut som fattas och om hur vi arbetar med medborgardialog, demokratifrågor och ungas inflytande, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Hela undersökningen finns på www.malmo.se/panelen

För mer information, kontakta:

Andreas Schönström, kommunalråd, 0709-11 68 97

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Grethe Lindhe, projektledare, Stadskontoret, Malmö stad, 070-694 11 15

Mia Norberg, demokratiutvecklare, Stadskontoret, Malmö stad, 073-423 35 65