Skip to main content

Malmös fria kulturliv får 50 miljoner 2010

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 17:10 CET

Stödet till Malmös fristående kulturorganisationer och studieförbund
uppgår nästa år till 50 miljoner kronor. Totalt får 37 kulturorganisationer
årligt verksamhetsstöd. Till projektstöd avsätts i Malmö Kulturstöds
budget 6,4 miljoner kronor.

Idag har kulturnämnden fastställt kulturstödsbudgeten för 2010. Malmö stads
kulturstöd har ett stort inflytande på Malmös kulturliv. De fria kulturaktörerna
står för en betydande del av det totala kulturutbudet i Malmö och når runt 650
000 personer på ett år.
I budgeten prioriteras förnyelse och utveckling, genom att anslaget för
projektstöd ökas från 5,7 till 6,4 miljoner kronor. Projektstöden ger större
möjligheter att stödja nya kulturaktörer med nya idéer.

Kulturnämnden har beslutat att fördela 58 ateljéstipendier för perioden 2010-
2011. Ateljéstipendierna, som är tvååriga, ges till professionella konstnärer
inom bild och form som bor och arbetar i Malmö. Malmös vitala fria konstscen
får även stöd genom anslag till gallerier, utställningsersättningar och
konstnärsverkstäder.

Hela listan med kulturorganisationer och fördelning av stöd 2010 hittar du på
www.malmo.se/kulturstod

För mer information kontakta:
Maria Jacobsson, enhetschef Kulturstödet, 0708-34 53 91
Marcus McKinley, informatör: 0709-20 52 04

Bifogade filer

PDF-dokument