Skip to main content

Malmös kulturutövare håller kontakten med hela världen

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2009 13:00 CEST

En ny rapport visar att Malmös kulturutövare är skickliga på att skapa internationella kontaktnät. Nätverken är starkast i Norden och övriga Europa men sträcker sig även till platser som Hongkong, Indonesien, Vietnam, Indien, Kuba och Ecuador.

Rapporten om internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv beställdes av Malmös Kulturnämnd och genomfördes i samarbete med Malmö Högskola.

- Vår rapport visar att Malmö stad får mycket tillbaka för pengarna när man satsar på det fria kulturlivets internationella nätverk, säger Camilla Norberg Hansen, universitetsadjunkt vid Malmö Högskolas fritidsvetenskapliga program.

Svaren från 48 grupper ur det fria kulturlivet i Malmö låg till grund för rapporten och den understryker vikten av att Malmös fria kulturliv har internationella utbyten. Både för organisationernas utveckling såväl som för bilden av Malmö i omvärlden.

I dagarna beslutade kulturnämnden att ge Malmö Kulturstöd i uppdrag att undersöka hur ett ökat internationellt utbyte inom det fria kulturlivet kan stödjas. Redan idag har Malmö stad som mål att gynna internationella utbyten. Det görs bland annat genom att det fria kulturlivet ges ekonomiskt stöd till projekt som främjar internationella samarbeten. I maj gavs Galleri 21:s konstnärsutbyte med Hong Kong 40000:- och lika mycket gavs till Teater Foratts utbytesprojekt med Libanon.

 

För mer information kontakta:

Anna Lyrevik, Chef, Malmö Kulturstöd, tel 0704-344853

Marcus McKinley, Informatör, Malmö Kulturstöd, tel 0709-205204

Bifogade filer

Word-dokument