Skip to main content

Malmös miljö blir allt bättre men mycket återstår att göra

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:43 CEST

Malmös ”miljöbokslut” för år 2002, det sjätte och sista med nuvarande uppläggning, visar att miljön i Malmö förbättras på många sätt, men att det också återstår mycket att åtgärda. Av de åtgärder som föreslås i Miljöprogram för Malmö stad 1998-2002 har cirka 70 procent blivit genomförda och ytterligare 10 procent är på väg.

Till det positiva hör att luftens kvalitet långsiktigt blir bättre, att insamlingen av farligt avfall ökar, att företagens systematiska miljöarbete förbättras, att energianvändningen håller sig konstant och att avfallsproduktionen per capita minskar. När det gäller luftföroreningarna så konstateras att den största föroreningskällan är trafiken. Trafiken ökar och det finns inga tecken som tyder på att utvecklingen kommer att vända. Från och med 2003 ska ”miljöboksluten” i Malmö ges en annorlunda utformning än hittills och
också ges en annan beteckning, miljöredovisning. Redovisningen ska, liksom Malmös nya lokala miljöprogram, bland annat anpassas till de 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har ställt sig bakom.
”Miljöbokslutet” för 2002 har nu redovisats för kommunstyrelsen och kommer att behandlas i kommunfullmäktige 25 september.

- Det har hänt väldigt mycket positivt på miljösidan i Malmö under senare år och vår alldeles bestämda ambition är att Malmö ska fortsätta att utvecklas f ramgångsrikt som miljöstad, säger kommunalrådet Anders Rubin (s), ansvarig för boende och stadsmiljöroteln.
- Miljöredovisningarna har en viktig funktion som inspirationskälla för det fortsatta miljöarbetet i staden. Framför allt ska de ge vägledning och riktlinjer för de kommunalt anställda och för ansvariga politiker, men boksluten är också avsedda att användas på skolor och som information till malmöborna. När vi nu gör förändringar i upplägget av miljöprogram och miljöredovisningar så ske r det bland annat med avsikten att förtydliga och renodla målsättningarna så att målen blir mer lättöverskådliga och resultaten enklare att mäta.
- Därmed kommer vi att kunna bedriva ett ännu effektivare miljöarbete och det är min förhoppning att alla malmöbor ska känna sig engagerade och delaktiga i vår strävan att göra Malmö till ett föredöme när det gäller miljö och ekologisk hållbarhet.