Skip to main content

Malmös miljöarbete går för långsamt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 16:06 CET

Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad, som antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad i december 2009, är kommunens prioriteringar för att bli en hållbar stad. Trenden inom målområdena är positiv, men takten är för långsam. Enligt 2016 års miljöredovisning når Malmö stad inte sina miljömål om inte farten i arbetet skruvas upp. Ett exempel på detta är målet att all mat som serveras inom Malmö stad ska vara ekologisk år 2020. Med samma ökningstakt som rått mellan 2013 och 2015 når vi målet 2021, men om ökningstakten istället liknar den som varit mellan 2005 och 2015 når vi målet först 2028. (Se fakta längre ner)

En utmaning för Malmö är det faktum att staden växer med cirka 5000 nya invånare per år och behovet av bostäder och service är stort. Att växa hållbart är ett måste för en snabbväxande stad som Malmö.

- Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för bröstet, säger Kerstin Åkerwall, miljödirektör i Malmö stad.

För att nå miljömålen till år 2020 krävs bland annat en skjuts i utbyggnaden av förnybar energiproduktion och en klimatsmart stadsplanering så att de som bor och verkar i Malmö inte ger upphov till stora växthusgasutsläpp.

- Jag hoppas också att vi i Malmö stads nya organisation, som ska vara på plats under 2017, blir bättre på att integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet, säger Kerstin Åkerwall.

Bakgrund

Malmö stads miljöredovisning 2016 presenteras på konferensen Miljöläget i Malmö som arrangeras den 15 februari. Den årligt återkommande konferensen har blivit en viktig samlingspunkt för miljö- och hållbarhetsarbetet inom staden. Till årets konferens var 184 personer anmälda. Miljöredovisningen kan läsas i sin helhet på www.malmo.se/miljoredovisning.

Fakta miljömål

Malmös fyra miljömål är:

 1. Sveriges klimatsmartaste stad
  År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.
 2. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
  Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.
 3. Naturtillgångar brukas hållbart
  Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.
 4. I Malmö är det lätt att göra rätt
  År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.

  Andelen ekologisk mat som Malmö stad serverar är ett exempel på ett nyckeltal som ingår i miljöredovisningen. Målet är att all mat ska vara ekologisk år 2020. Den senaste siffran (2015) visar att 53 procent av den serverade maten i Malmö stad är ekologisk. Om ökningstakten kommer att likna den som varit mellan 2005 och 2015 nås målet först år 2028. Med samma ökningstakt som mellan 2013 och 2015 når vi målet 2021. Oavsett missar Malmö stad målet till 2020.

Kontakt

Kerstin Åkerwall, miljödirektör, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 14, 0708-81 80 07, kerstin.akerwall@malmo.se

Henric Nilsson, enhetschef Miljöövervakning och analys, miljöförvaltningen Malmö stad, 040-34 20 59, 0706-94 20 37, henric.nilsson@malmo.se

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen Malmö stad, 0709-81 90 40, anna-karin.jangmark@malmo.se