Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmös rödgröna styre presenterar sin överenskommelse för mandatperioden

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stärker samarbetet och fortsätter att styra i Malmö under mandatperioden 2014 – 2018. Riktlinjerna för mandatperioden presenteras tillsammans med förslaget till ny politisk organisation och fördelning av beredningsansvar.

Ett långsiktigt ansvar för Malmö stads ekonomi, och ett stärkt och brett hållbarhetsarbete för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar i en fortsatt attraktiv, tät och grön stad, är grunddragen i överenskommelsen.

Arbete för minskade klyftor, minskad ekonomisk utsatthet och minskad segregation lyfts fram tillsammans med barns levnadssituation, utveckling av skola och förskola samt skapandet av nya arbetstillfällen.

– Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende och ser framemot att fortsätta arbetet för ett starkare Malmö. Vi vill ha en hållbar stad med fler arbetstillfällen, minskade sociala klyftor, ökad delaktighet och med barnen i första rummet. Det är så vi bygger Malmö helt tillsammans med Malmöborna, näringslivet och civilsamhället. Malmö är tillväxtmotorn i hela regionen och Malmöbornas kompetens och erfarenheter är stadens stora tillgångar. Vi ser att det kommer bli några svåra år rent ekonomiskt men jag hoppas och tror att den nya regeringen både ser problemen som vuxit fram runt om i Sveriges kommuner och dessutom tar ansvar och satsar genom ökade stadsbidrag. Vi ser ett behov av ökade intäkter och flaggar för en skattehöjning, som självklart inte ska vara högre än nödvändigt, för att erbjuda Malmöborna en god kvalitet i skolan, vården och omsorgen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Våra tre partier har enats om en gemensam riktning för staden de kommande åren. Vi är överens om att planera staden med barnen i fokus och att låta barnens behov vara centrala i våra verksamheter. Från Miljöpartiets sida tar vi med stor entusiasm ansvar för de politiska områdena stadsutveckling och demokrati, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

– Vi är glada över en samsyn kring att skatten behöver höjas för att öka resurserna till vår gemensamma välfärd. Vi är överens om att lägga ett tydligt fokus på att öka rättvisan och jämlikheten i Malmö. Vänsterpartiet ökar sitt kommunalrådsansvar och kommer nu även, förutom jämställdhet, ha ansvar för folkhälsa med fokus på Malmökommissionens rekommendationer och ha ett kommunalråd som har ansvar för kultur och antidiskriminering som fortsätter vårt tydliga arbetet mot rasism och för allas rätt till tillgång till kultur, säger Martina Skrak (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

Bifogade filer via länkar

- Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Malmö.

- Politisk organisation

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735- 79 97 01

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Karolina Skog, 0734- 26 44 64

Relaterade länkar

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150