Skip to main content

Malmös skatteintäkter för i år minskar med 341 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:03 CEST

Skatteintäkterna för Malmö kommer att bli ännu lägre för 2004 än vad som befarades så sent som i april. Året andra utfallsprognos pekar på att skatteintäkterna blir 341 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Detta innebär en försämring med 52 miljoner kr på bara en månad. Försämringen beror helt på att regeringen i sin vårproposition föreslagit att statsbidraget till kommunerna under innevarande år ska minskas med drygt 1,7 miljarder kronor till följd av att pensionsreformen nu slutregleras ekonomiskt. Kommunens egna verksamheter följer nästan exakt den liggande budgeten och visar till och med ett plus på 5 miljoner kronor. Men på grund av de kraftigt minskad skatteintäkterna så ser det nu ändå ut att bli ett underskott för hela året på 336 miljoner kronor. För en månad sedan prognostiserades underskottet till 287 miljoner kronor.

-
Det här lägger ytterligare en stor börda på kommunen när det gäller möjligheterna att kunna klara årets ekonomi på ett bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Den allmänna konjunkturnedgången slår redan hårt mot alla kommuner i landet och regeringens förslag att nu dra in ytterligare 1,7 miljarder från kommunerna gör naturligtvis inte situationen bättre.
- Nu måste vi på alla sätt försöka anpassa kostnadsutvecklingen under resten av året så att vi när året är slut ändå har en ekonomi i balans. Det kommer att kräva kännbara ingrepp och anpassningar, men om inte kraftfulla åtgärder vidtas i år, så kommer de redan bekymmersamma förutsättningarna för åren 2005 och 2006 att ytterligare försämras.