Skip to main content

Malmös Unga möter Europas Unga

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 10:01 CEST

Malmös Unga, som är ett forum för ungdomar mellan 13-25 år, har beviljats medel från EU:s program "Ung och Aktiv i Europa" för att anordna ungdomsseminariet "Our right to influence", i Malmö den 11-15 december. Sofia Jagbrant som är ansvarig för projektet är jätteglad över det positiva beskedet.

Ett 25-tal ungdomar från nio länder kommer att delta på seminariet. Syftet med projektet är att främja utbyte, samarbetet och utveckling inom europeiskt ungdomsarbete. Huvudtemat är ungas inflytande.

Under seminariedagarna kommer man bland annat att diskutera FN:s barnkonvention och ungas rätt att påverka i samhället. Deltagarna ska även diskutera och presentera aktiviteter och initiativ som sker på deras lokala arenor. Deltagarna kommer också att få lära känna Malmö bättre, besöka olika stadsdelar och träffa familjer. Det här är Malmös Ungas första internationella projekt som mottagande organisation. Erfarenheterna från projektet kommer att spridas inom Malmös Unga, inom Malmö stads verksamheter samt inom föreningslivet.

Projektledare Rafet Sijaric som tillsammans med Sofia Jagbrant och andra ungdomar ur Malmös Unga skapade detta projekt menar att:

- Detta är ännu ett sätt för Malmös Unga att utvecklas som organisation.
För mer info om Malmös Unga besök www.malmo.se/malmosunga

För mer information:
Malmö stad
Folkhälsoenheten
Ungdomssamordnare
Mia Norberg, 0734-23 35 65

Malmös Unga
Projektledare
Sofia Jagbrant, 0739-89 57 89

Med vänlig hälsning
Malmö stad
Folkhälsoenheten
Informatör
Dag Ekman, 040-34 12 14, 0734-23 27 29

Bifogade filer

PDF-dokument