Skip to main content

Malmös väg mot en hållbar framtid. Pressinbjudan till Malmökommissionens slutpresentation 1 mars

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:30 CET

Fredagen den 1 mars klockan 13.00 - ca 15.30 presenterar Kommission för ett socialt hållbart Malmö sina slutsatser och rekommendationer för inbjudna gäster. Pressen hälsas välkommen att närvara. Efter presentationen finns möjlighet för enskilda intervjuer med kommissionens medlemmar.

Dag och tid: Fredagen den 1 mars klockan 13.00- ca 15.30

Plats: Moriska paviljongen i Folkets park, Malmö

Presskontakt:

Frida Leander, kommunikatör

E-post: frida.leander@malmo.se
Tel: 040-34 11 01

OBS! Anmäl deltagande senast 28 februari.


Bakgrund och info:
Politiskt oberoende Kommission för ett socialt hållbart Malmö tillsattes i november 2010 av kommunstyrelsen i Malmö. Uppdraget har varit att ta fram vetenskapligt underbyggda strategier för att kunna minska skillnader i hälsa i Malmö. Motiven bakom tillsättandet var dels de ökande skillnader i hälsa som uppvisas mellan grupper med olika livsvillkor i staden, dels Malmös ambition att vara en hållbar stad ur alla perspektiv och dels den växande kunskapsbas som finns om hur man kan påverka de sociala faktorer som ligger bakom ojämlikhet i hälsa, för att vända utvecklingen.

Under cirka två år har kommissionärer och andra forskare och experter tagit fram drygt 30 vetenskapliga underlagsrapporter och arrangerat lika många seminarier och dialogmöten i syfte att ta fram bästa möjliga vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskap kring vad som kan göras i Malmö.

I slutrapporten presenterar kommissionen sina förslag till mål och åtgärder för hur Malmö stad kan fortsätta sin resa mot en hållbar utveckling. Presentationen filmas och läggs upp på hemsidan så att fler kan ta del av den. I samband med presentationen publiceras också rapporten på hemsidan.

Slutrapporten bereds i Malmö stads folkhälsoråd den 15 mars och behandlas i kommunstyrelsen den 2 april.