Pressmeddelande -

Markundersökningsrapporten på Norra Sorgenfri gymnasium klar

Idag fick gymnasie- och vuxenutbildningsdirektören Eva Ahlgren rapporten av COWI, den konsultfirma som anlitats för att utreda markföroreningarna på Norra Sorgenfri gymnasium.

Rapporten väcker i oroande många delar nya frågor. Samtidigt som den säger att inomhusluften inte utgör någon risk för elever och personal så visar den på stora mängder föroreningar i marken som på sina ställen kraftigt överstiger gränsvärdena.

Rapporten rekommenderar att en fördjupad riskbedömning och en åtgärdsutredning utförs. Vidare rekommenderas ett kontrollprogram av inomhusluften med regelbundna provtagningar i långt fler lokaler än vad som gjorts tidigare.

Samtidigt tvingades skolledningen i fredags att stänga tre undervisningslokaler på gymnasiesärskolan sedan flera i personalen uppvisat allergiska reaktioner.

Oron i personalgruppen är mycket stor och eleverna mår enligt mentorerna dåligt.

Frågans art och komplexitet riskerar att överskugga det pedagogiska uppdraget då förvaltningen saknar kompetens på området.

–Detta är den svåraste frågan jag någonsin hanterat, säger Eva Ahlgren, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör. Mitt uppdrag är att leda en pedagogisk verksamhet inte en miljösaneringsprocess. Enligt min uppfattning är det naturligt att det är fastighetsägarens ansvar och uppgift att se till att lokalerna är sunda och ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas där, i detta fall en skola.

Förvaltningen hoppas nu på en skyndsam handläggning av ärendet hos Miljöförvaltningen och Arbetsmiljöverket.

Frågan om hur förvaltningen ska arbeta vidare med ärendet kommer att lyftas på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte i övermorgon.

–Att elever och medarbetare ska känna sig trygga i sin skola är ett grundläggande krav och jag gör allt jag kan för att säkerställa detta, säger Eva Ahlgren.


För ytterligare information kontakta:

Eva Ahlgren, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör 070-834 38 50

Tommy Rosengren, utbildningschef Norra Sorgenfri gymnasium 070-331 38 38


Vänligen

Pia Oredsson

Kommunikationschef, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen


Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150