Skip to main content

Matsabotage på vårdboende anmäls enligt Lex Sarah

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2015 09:52 CEST

Stadsområdesnämnd Söder rapporterar en händelse där en måltid på ett vårdboende avsiktligt blivit saboterad.

Den 2 april rapporterade sektionschefen på vårdboendet att någon gjort maten oätlig på en av avdelningarna genom att hälla i stora mängder salt och peppar.

Matsabotaget upptäcktes innan servering, när en anställd smakade av maten för att avgöra om den hade rätt temperatur. Den anställde tyckte att maten var oätlig och gick in på en annan avdelning där samma mat, gjord av samma kock, serverades. Efter att den anställde tillsammans med kocken jämfört de båda avdelningarnas mat, konstaterade de att den ena blivit förstörd av för mycket salt och peppar. De kom också fram till att det hade hänt efter att kocken lämnat den. Personalen informerade brukarna omgående och en annan varm måltid kunde serveras efter 20 minuter.

Stadsområdesförvaltning Söder har inte kunnat fastställa orsaken till matsabotaget eller vem som ligger bakom det. Efter händelsen tillsatte förvaltningen en utredning där alla som arbetade på den drabbade avdelningen vid tillfället intervjuades. Samtliga nekade till inblandning. Det finns inga liknande händelser rapporterade från vårdboendet och i utredningen framkommer inga verksamhetsbrister.

Händelsen bedöms som allvarlig eftersom det fanns en påtaglig risk för att brukarna skulle få oätlig mat. Förvaltningen har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah, samt gjort en polisanmälan.

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:
Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 0706-34 46 63
Utsänt av: Caroline Holgerstein, kommunikatör, 0708-82 06 32


Bifogade filer

PDF-dokument