Skip to main content

Medarbetare höll fast brukare

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 14:00 CET

En medarbetare i funktionsstödsförvaltningen försökte få en brukare att avsluta en aktivitet genom att hålla fast personen. Övrig personal avbröt fasthållningen och stöttade brukaren i direkt anslutning till händelsen.

Fasthållning är en otillåten begränsningsåtgärd som inte ska användas inom LSS. Händelsen bedöms därför vara ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och anmäls av funktionsstödsnämnden till Inspektionen för vård och omsorg.

Den berörda medarbetaren arbetar inte längre i verksamheten. För att undvika att någonting liknande händer igen har verksamheten bland annat anställt fler stödpedagoger och all personal ska gå en utbildning i lågaffektivt bemötande.

Kontaktperson
Mats Bystedt, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 0708-54 70 09.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden, 
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Annie Boldt, kommunikatör i funktionsstödsförvaltningen, 0733-11 84 33.