Skip to main content

Mentorer från högskolan stöttar elever

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 11:52 CEST

Elever på Malmö latinskola får mentorer från universitet och högskola. De får stöd i arbetet med sina projektarbeten och en inblick i den akademiska världen. I morgon tisdag, den 9 september, möts elever och mentorer för första gången.

Projektet "Högskolan nästa" är ett samarbete mellan Latinskolan, Malmö högskola och Lunds universitet och finansieras med medel från Myndigheten för skolutveckling. Syftet är att stimulera eleverna att gå vidare till högre studier.

Studenter och forskarstuderande ställer upp som mentorer för eleverna under ett år. Mentorn bidrar med ämneskunskaper, tips om studieteknik och andra erfarenheter.

– Eleverna får hjälp och stöd i projektarbetet, men också motivation i sina studier och personliga kontakter inom högskolan, säger Gunilla Håkansson, lärare och projektansvarig.

Cirka tio projektgrupper får en mentor och man träffas cirka en gång i månaden på respektive högskola.

Elever och mentorer möts för första gången tisdagen den 9 september kl 14.00-16.30 (ca). Det sker i matsalen på Malmö latinskola.

Eftermiddagen startar med information till blivande mentorer. Därefter möts mentorer och elever. En bra tid att besöka skolan för reportage är cirka kl 15.15.

För ytterligare information kontakta:
Yerk Liveröd, biträdande rektor på Malmö latinskola, 0709-82 89 21, yerk.liverod@pub.malmo.se

Gunilla Håkansson, lärare på Malmö latinskola, 040-34 34 77, gunilla.e.hakansson@pub.malmo.se

Malmö den 8 september 2008

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef

Bifogade filer

Word-dokument