Skip to main content

​Mer plats för Malmös barn – skärpta regler för skolgårdarnas yta

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2016 15:18 CEST

Barn behöver gott om plats för att leka och utvecklas. Tidigare fanns ingen minimigräns för förskole- och grundskolgårdarnas storlek men nu skärper Malmö kraven på hur stor uteytan ska vara. Stadsbyggnadsnämnden godkände på torsdagen riktlinjer som ska gälla vid nybyggnationer framöver.

Forskning visar att utomhuslek i grön miljö inte kan ersättas med pedagogik och inomhusaktiviteter. Uteytan behöver också vara tillräckligt stor för att lekarna ska kunna utvecklas och varieras. Den bör finnas i direkt anslutning till förskolan, eftersom det har visat sig att barnen då är ute mer och rör sig mer jämfört med barn som måste gå sig till en park. För många barn är tiden på förskolegården eller skolgården deras enda utevistelse under vardagarna, vilka gör det extra viktigt att miljön är så inspirerande som möjligt.

Malmö stads riktlinjer om friytor är framtagna utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning och ska vara ett stöd i arbetet med detaljplaner och bygglov. Ambitionen är 30 kvadratmeter friyta per barn, med en sammanhängande yta om minst 2000 kvadratmeter. I tät stadsbebyggelse finns möjlighet att godkänna som minst 25 kvadratmeter per barn, men bara om förskolan ligger nära en park och att gården i övrigt håller hög kvalitet, något som mäts med en så kallad lekvärdesfaktor.

För skolor gäller 15 kvadratmeter friyta per elev, med en möjlighet att godkänna ner till 12, med minst 3000 kvadratmeter sammanhängande friyta. De nya riktlinjerna gäller både för privata och kommunala förskolor och skolor, oavsett om de är tillfälliga eller permanenta.

– När staden växer och många ska samsas om utrymmet måste barnens rätt att ta plats värnas. Detta är en välkänd problematik i många täta storstäder och därför kan vi vara stolta i Malmö att vi nu säkrar både stora ytor och en lekvänlig vardagsmiljö för barnen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– I Malmö finns det plats för lek. Vi måste bygga många nya förskolor och skolor framöver. Nu säkerställer vi att alla arbetar mot samma mål för att barnen ska ha en så bra utemiljö som möjligt, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

För mer information kontakta

Märta Stenevi 0732 34 24 82

Sofia Hedén 0703 56 41 68

Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57